8. veljače 2021.

VIDEO SNIMCI O BL. KARLU NA ENGLESKOM JEZIKU

4. 4. 2020.  
The Life of Blessed Carlo Acutis – 7 min. –  690.935 pregleda

30. 4. 2020.
50 Facts about Carlo Acutis – 6 min. – 211.022 pregleda

4. 9. 2020.
Inspired By Carlo Acutis – Scientific Evidence of Eucharistic Miracles (riječ je o Euharistijskim čudesima) – 10 min. – 451.865 pregleda

1. 10. 2020.
Otvaranje groba bl. Karla deset dana prije njegove beatifikacije – 4 min. – 869.161 pregleda

2. 10. 2020.
Tomb of Carlo Acutis opened for veneration in Assisi | SW NEWS | 158   Prvih 1 min. i 20 sek. – 7 min. – 209.376 pregleda

4. 10. 2020.
Blessed Carlo Acutis, The Tech Teen who found Jesus – 26 min. – 538.192 pregleda

5.10. 2020.  
The transfer of the body of ven. Carlo Acutis to the shrine of the renunciation, Assisi, in 2019 – 4 min. – 103.730 pregleda

6. 10. 2020.
Who is Carlo Acutis? | Vaticano Episode – 25 min. – 9.880 pregleda

9. 10. 2020.
Carlo Acutis | Computer geek who took the highway to Heaven | Assisi | 4K – 5 min. – 555.037 pregleda

10. 10. 2020.
Life of Carlo Acutis – The 21st century saintLife of Carlo Acutis – The 21st century saint – 5 min. – 25.161. pregleda

10. 10. 2020.
Catholic Voices: The life and witness of Blessed Carlo Acutis – 16 min. – 26.272 – pregleda

10. 10. 2020.
Carlo Acutis | Life of Blessed Carlo Acutis | Mystery of Incorrupt Body | Digital Saint   – VEOMA DOBAR VIDEO – 8 min. – 20.746 pregleda

13. 10. 2020. 
Carlo Acutis Web Missionary (Original Version with subtitles) – 30 min. – 81.345 pregleda

23. 10. 2020.
The Inspiring Life of Blessed Carlo Acutis (The First Millennial Saint – Patron of the Internet) – 16 min. – 6.045 pregleda


Ovdje smo iznimno stavili i linkove na dva videa sa samo malo talijanskog teksta, ali s puno slika i glazbe koje sami za sebe govore, a koji se možda ne bi uočili na talijanskom popisu linkova, ali svakako preporučamo pogledati te snimke.

17. 9. 2019.
Venerabile Carlo Acutis (Časni sluga Božji Karlo Acutis) – slike i glazba – kod 3 min i 15 Karlo naviješta svoju smrt – 4 min. – 1.912.817 pregleda

16. 10. 2020.
Carlo Acutis – la vita e le testimonianze – completo – 38 min. – 1.316 pregleda