9. veljače 2021.

VIDEO SNIMCI O BL. KARLU NA TALIJANSKOM JEZIKU

12  KARLOVIH IZREKA popraćene njegovim fotografijama  –  Prezentacija

24. 5. 2013.
Messaggio della madre di Carlo per il Congresso Eucaristico (Poruka Karlove Majke za Euharistijski kongres) –  27 min – 42.313 pregleda

20. 5. 2015.
La storia di Carlo Acutis (Priča Karla Acutisa) – 6 min. – 288.913 pregleda

20. 3. 2017.
Carlo Acutis, il ragazzino servo di Dio – 24 min. – (Karlo Acutis, sluga Božji. Kod 20. minute čuje se njegov glas kad naviješta da će umrijeti: sono destinato a morire –  određeno mi je da umrem.) – 792.767 pregleda

22. 3. 2017.
Morto a 15 anni, sarà il “beato del web”: (Umro s 15 godina, bit će „blaženik weba“) – 3 min. – 210.123 pregleda

1. 6. 2018.
Carlo Acutis – Il Giovane di Dio  (Karlo Acutis – Božji mladić) –  44 min. – 59.402 pregleda

20. 9. 2018.
Carlo Acutis: il ragazzo santo della porta accanto (Karlo Acutis: sveti dječak iz susjedstva) –  28 min. – 252.717 pregleda

21. 10. 2018.
Giovani chiamati alla santità: Carlo Acutis tra loro  (Mladi pozvani na svetost: Karlo je među njima) – 3 min. – 65.937 pregleda

30. 10. 2018.
Carlo Acutis,dalla sua esperienza di santità nasce un docufilm sui miracoli eucaristici riconosciuti  (Iz svetačkog iskustva Karla Acutisa nastao dokumentarni film o euharistijskim čudesima) –  1 min i 46 sek. – 5.119 pregleda

30. 10. 2018.
“Segni”, i miracoli eucaristici da Lanciano a Sokolka  („Znakovi“ – euharistijska čudesa od Lanciana do Sokolke).  2 min. – 36.805 pregleda

8. 4. 2019.
“Mio figlio rendeva felici gli ultimi”: il racconto della mamma di Carlo Acutis (Moj sin usrećivao je one posljednje: Karlova majka pripovijeda.) – 3 min. – 91.652 pregleda

8. 4. 2019.
Carlo Acutis presto beato (Karlo Acutis brzo će postati blaženik) – 25 min. – 188.195 pregleda

22. 4. 2019.
Carlo Acutis Nonno Adottivo (Karlo Acutis dobio „posvojenog djeda“) – 28 min. – 152.059 pregleda

2. 5. 2019.
Antonia Salzano Madre di Carlo Acutis parla della vita di suo figlio. (Antonija Salzano, majka Karla Acutisa govori o životu svoga sina.) – 59 min. – 55.463 pregleda

8. 6. 2019.
Non io ma Dio – Carlo Acutis – Marco Mammoli. (Karlo Acutis: Ne ja, nego Bog.) – 5 min. – 105.720 pregleda

21. 6. 2019.
Testimonianza di Antonio Nicolosi e Flavio Bergamo sul Venerabile Carlo Acutis. (Svjedočanstvo Antonija Nicolosi e Flavija Bergamo o časnom sluzi Božjem Karlu) – 31 min. – 42.559 pregleda

26. 7. 2019.
La toccante testimonianza della mamma di Carlo Acutis. (Dirljivo svjedočenje Karlove majke. Otkrivanje ploče i uličice posvećene Karlu) – 4 min. – 359.541 pregleda

17. 9. 2019.
Venerabile Carlo Acutis. (Časni sluga Božji Karlo Acutis.)   Samo slike i glazba. Traje 4 min.  Kod 3. min i 15. Karlo naviješta svoju smrt. – 4 min – 1.915.158 pregleda

23. 10. 2019.
Testimonianza della madre del venerabile Carlo Acutis, Oratorio Salesiano. (Svjedočanstvo Karlove majke o časnom sl. B. Karlu. Salezijanski oratorij.) – 1sat i 30 min. – 47.074 pregleda

4. 11. 2019.
Carlo Acutis – testimonianza della mamma Antonia -6° Anniversario A.E.P. Fermo. (Karlo Acutis. Svjedočanstvo Karlove majke Antonije.) –  1 sat i 16 min. – 59.662 pregleda

20. 1. 2020.
Meeting dei Giovani 2020: alla scoperta di Carlo Acutis. (Susret mladeži 2020. Otkriće Karla Acutisa. Majka i otac govore o Karlu za mladež.)   –  1 sat – 58.282 pregleda

27. 1. 2020.
MONTEGRANARO. Testimonianza su Carlo Acutis della mamma. (Svjedočanstvo Karlove majke Antonije o svome sinu.) – 1 sat 18 min. – 276.090 pregleda

1. 10. 2020.
Otvaranje groba bl. Karla deset dana prije njegove beatifikacije – 4 min. – 869.161 pregleda

2. 10. 2020.
Beato Carlo (di Pino Ciociola) – 5 min. – 477.459 pregleda

5. 10. 2020.
“Vedere il corpo e gli organi intatti di Carlo è stata una consolazione per tutti” (Vidjeti netaknuto Karlovo tijelo i organe bila je velika ujteha za sve.) – 21 min. – 804.140 pregleda

10. 10. 2020.
2020.10.10 Beatificazione Carlo Acutis. (Proglašenje blaženim Karla Acutisa). – 1 sat i 53 min. – 39.890 pregleda

10. 10. 2020.
Carlo Acutis Missionario. (Karlo Misionar) 2.0 – 30 min. – 47.407 pregleda

10. 10. 2020.
BÉATIFICATION DE CARLO ACUTIS. (Beatifikacija Karla Acutisa.) – 1h i 48 min. – 195.018 pregleda

16. 10. 2020.
Speciale su Carlo Acutis con Safiria Leccese. (Specijalna emisija o Karlu). – 1 h – 16.723 pregleda

16. 10. 2020.
Carlo Acutis – la vita e le testimonianze – completo (Karlo Acutis – život i svjedočanstva – kompletno. Veoma dojmljivo puno glazbe i tišine….) – 38 min. – 1.349

21. 10. 2020.
Zatvaranje grobnice bl. Karla u Asizu nakon Beatifikacije

23. 10. 2020.
“AMICO DI UN SANTO” Rajesh Mohur Parla Di Venerabile Carlo Acutis.(Prijatelj jednoga sveca. Rajesh govori o časnom Karlu Acutisu.)  – 17 min. – 32.920 pregleda

2. 2. 2020.
Padre Pio e Carlo Acutis. (Pater Pio i Karlo Acutis.) – 19 min. – 32.340 pregleda

3. 11. 2020.
Carlo Acutis, il giovane di Dio – puntata di “A sua immagine” 1 novembre 2020. (Karlo Acutis Božji mladić.) – 27 min. – 23.541 pregleda

22. 11. 2020.
Miracoli-eucaristici (Znakovi. Euharistijska čudesa.) – 2 min.

25. 11. 2020.
Dopo la Beatificazione di Carlo (Poslije Karlove beatifikacije.) – 18 min. – 109.072 pregleda