Josip Stadler

12. siječnja 2021.

Sarajevski nadbiskup
JOSIP STADLER

Slavonski Brod, 24. I. 1843. – Sarajevo, 8. XII. 1918.Prvi vrhbosanski nadbiskup i utemeljitelj Družbe sestara
Malog Isusa


 Nadbiskup Josip Stadler rođen je u Slavonskom Brodu 24. siječnja 1843.g. u skromnoj obrtničkoj obitelji Đure i Marije, rođ. Balošić. U jedanaestoj godini ostaje  bez oca i majke. Prihvaća ga dobra brodska obitelj Oršić. Nastavlja školovanje u nadbiskupskom sirotištu u Požegi i Zagrebu odakle nakon završene gimnazije odlazi u Rim na studij, te postiže doktorate iz filozofije i teologije na sveučilištu Gregorijani. Zaređen je za svećenika u Rimu 1868. g. Po povratku u Zagreb postaje profesorom u sjemeništu, a kasnije sveučilišnim profesorom  na teološkom fakultetu. Godine 1881. imenovan je prvim  vrhbosanskim nadbiskupom sa sjedištem u Sarajevu. Apostolskim žarom razvija u Bosni živu djelatnost na vjerskom, prosvjetnom, kulturnom i nacionalnom polju. Izgradio je katedralu u Sarajevu koju je posvetio Srcu Isusovu, potom dječačko sjemenište i gimnaziju u Travniku, bogoslovsko sjemenište i crkvu sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu, kaptol i nadbiskupski dvor,  više crkava i ženskih  samostana. Posebno se istakao karitativnim radom. Osnovao je i dva sirotišta: «Betlehem» i «Egipat». Za djecu i ubožnicu za starice. Utemeljio je Družbu sestara «služavke Malog Isusa» sa svrhom da se brinu za siromašnu i napuštenu djecu, starije osobe i siromahe uopće. Narod mu je dao ime «otac sirotinje.».

         Stadlera možemo s pravom nazvati preporoditeljem i duhovnim obnoviteljem Bosne. Stadlerov osobni život bio je upravo svetački. Posebno je štovao presveto Srce Isusovo, kojemu je posvetio i svoju nadbiskupiju. Pokrenuo je i Glasnik Srca Isusova i veoma se zauzeo za širenje ove pobožnosti u narodu koju je smatrao «krunom svih pobožnosti». Umro je na Bezgrešno Začeće 8. XII. 1918. g. u 75 godini života u Sarajevu, a grob mu se nalazi u sarajevskoj katedrali. Pokreće se postupak za njegovo proglašenje blaženim.