25. listopada 2022.

Moj susret sa Danicom

Dolazeći jednoga dana na molitvu u crkvu, nakon izlaska iz crkve na jednom stoliću zastao sam kao i obično pogledati razne letke i sličice koje se znaju naći. Jedna od sličica mi je zapela za oko, bio je to mali letak – sličica o Danici Široli. Sjećam se da je to možda čak bila i zadnja sličica na tom stoliću. Odmah kad sam uzeo sličicu u ruke, pročitao kratki život Danice Širole koji me je oduševio. Htio sam više saznati o toj djevojci, nikada prije nisam čuo za nju i otkada sam toga dana uzeo letak počeo sam se moliti Danici Široli i vjerujem su određene molitve i vapaji bile uslišane po njezinom zagovoru.

Htio sam se više interesirati o toj djevojci, tko je bila, što je radila, kako je živjela svoju vjeru, kako se nosila sa poteškoćama? I to se i dogodilo. Vjerujem u duhovnom svijetu kada želimo produbiti svoju vjeru, upoznati naše svece ili ljude koji su živjeli svetim životom da nam Isus to i usliša. Kratki život Danice Širole me oduševio. Nedugo nakon što sam pronašao letak Danice, dobio sam na posudbu i životopis Danice Širole koja mi je otkrila nove vidike i još me više upoznala sa njenim životom.

Zahvaljujem Dobrome Bogu na postojanju takvih svetih života koji su i nama primjer u današnjem vremenu. Danica je veliki primjer i putokaz za današnje vrijeme za mlade, posebno djevojke, zapravo sve, da u vremenu u kojem živimo moguće je živjeti drugačije, živjeti bolje, duhovnije, svetije. Nije važno koliko živimo nego kako živimo.

Po primjeru Danice Širole vidimo da nas mali, jednostavni, obični ljudi preteknu u duhovnosti.  Danica mi je ostavila divan primjer bolesti, patnje i trpljenja, kako onaj koji je sa Bogom sve lakše podnosi i kada dopustimo Bogu vidimo koliko patnja ima smisla ali isto tako koliko i patnja ako je prihvatimo za svoj rast, svoje obraćenje, obraćenje ljudi oko nas, duše u čistililištu, može imati veliki smisao i kako patnja tada postaje radost. Lakše je trpjeti kada znamo zašto trpimo to nam pokazuje i život ove divne djevojke sveta života.

Zahvaljujem i sestri Slavici Buljan koja nam je svojim neumornim radom darovala život jedne zaboravljene buduće svetice. Po zagovoru Danice Širole pomozi i nama Gospodine radosno trpjeti, biti tvoji neumorni glasnici, biti apostoli ljubavi i jednoga dana proslavi se u našem životu kao što si se proslavio u životu Danice Širole.

vlč. Pavo