Pisma – prijateljica Dora Primožić

3. studenoga 2022.

PISMO DANICE ŠIROLE DORI PRIMOŽIĆ

U Crikvenici, 8. II. 1926.

+!

Sve, sve Isusu za duše!

Dora, dobra moja Dora!

Bogu hvala, koji šalje kušnje jer On u dobroti svojoj i jakosti daje – a sve, sve samo za naše dobro. Dobar je Bog, neizmjerno dobar. Nije li zar i ovo moje progonstvo k tome neprilike mnoge i premnoge, nije li i to jedan veliki i novi dar Njegove velike ljubavi prema meni? Ah, premila moja Dora, ja sam sretna, presretna. Bog moj me ljubi. Bog je uza me. Sve neprilike, sve teškoće, sve boli gube se kao sićušna kaplja vode u moru sreće što je unosi u dušu ljubav. Božja ljubav. Ljubiti, trpjeti i prikazivati boli za svoje Bogu zauzvrat velikoj ljubavi zar da me ne napunja radošću? I baš zato se radujem, što je dobri Bog evo pružio malo zgode da mu ljubav uzvratim. Da radosna srca ne privinem na svoje grudi križ što mi ga On sam daje, gdje bi bila moja ljubav. Dora, a ja Ga želim ljubiti, ljubiti jako, jako. Jako, kako ga još nitko nije ljubio. Sretna sam i samo još jednu veću sreću očekujem – nebo. Da – nebo, ono zaokuplja svu dušu moju, jer će tek u nebu biti ljubav savršena. Pišeš da si mnogo u brizi za me. Dobra Dora! Ali ne brini se, Bog je uza me. – Ne brini se ni za posao koji mi nametnuše, ni za bolest se moju ne brini. Zajedno sa mnom gledaj očima punim pouzdanja „velikog pouzdanja“ u ljubav i milosrđe Božje. Ta ni vlas ne može mi s glave pasti bez Božje volje. Ja čekam, mirno čekam iako mi lako nije, na ono što dobri Bog odredi. A Ti i Tvoj upit? Čemu toliki strah? Ima li uopće smisla uzrujavati se i plašiti. Gdje je pouzdanje? Dobro znaš, što Te nuka na ovaj posao. Ti radi svoje a ostalo prepusti volji i dobroti Božjoj. Ne plaši se ispita, jer proći na ispitu bolje ili lošije ili pasti, isto je, nije grijeh. Neka Te plaši samo ono što je grješno. Nećeš li mi reći, da je dosta moralne pouke. Moja stara pogreška. Znam da Te zanima kako meni ide. Na to te molećim glasom odgovaram: ne pitaj me! Bogu hvala dobro je. Do najgorega nije još došlo. U crkvu mi je daleko 20 minuta. Išla sam do sad svaki dan, ali mi se jučer desilo da sam dva sata u crkvi čekala, slušala dvije svete mise i nijesam dobila sv. Pričest. Kušnju veliku traži Gospodin, ja mu je radosno prikazujem. Pozdrav Tebi i svima Tvojima. Moli za mene.

Danica