POPIS PRIJAVLJENIH ŠKOLA NA V. PUT K SUNCU

4. travnja 2014.

 

Donosimo popis prijavljenih škola i  imena voditelja V. Puta k Suncu.

 

Naziv škole                                 Voditelj sudionika

OŠ Luka, Sesvete

Verica Knežević

OŠ Draganići

Matilda Marković

OŠ Petra Zrinskog

Zlatica Čolja-Hršak

OŠ Ivan Gundulić

Iva Dorić

OŠ Ljudevit Gaj

Anita Ivanović

OŠ Remete

Ivan Hercigonja

OŠ Vinka Žganca

Siniša Bačani

OŠ Ive Andrića

Lahorka Rožić

OŠ Dr. Ivan Merz

Lahorka Rožić

OŠ Dr. Ivan Merz

Lana Špiljak Fruk

OŠ Dr. Ivan Merz

Slavica Horvat

OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

Paula Vukčević Lazar

OŠ Dr. Vinka Žganca

s. Radmila Ilinović