PORUKA S FILIPINA ZA II. PUT K SUNCU

22. svibnja 2010.

Brat Dave Ceasar dela Cruz

Sa Filipinima, gdje se štovanje bl. Ivana Merza sve više širi, pozdravnu poruku za sudionike ovogodišnjeg natjecateljskog projekta PUTA K SUNCU uputio je prof. Dave Ceasar dela Cruz, predsjednik Bratovštine katoličkih svetaca i vice-postulator kauze bl. Ivana Merza.

PORUKA

Bratovštine katoličkih svetaca i Vice–postulature
Blaženog Ivana Merza na Filipinima
Cubao, Quezon City, Filipini

U ime braće, suradnika, učenika i štovatelja Blaženog Ivana Merza u Filipinima, želim izraziti usrdne čestitke posjetiteljima, gostima i sudionicima II. PUTA K SUNCU.

Nedavno, smo proslavili veliki blagdan Gospodinova Uzašašća. Blaženi Ivan, koji je uvijek ukazivao prema vječnom Suncu, Isusu, poziva nas da sve što radimo bude na veću slavu Božju i našu svetost. Blaženi Ivan, koji je širio Isusovo svjetlo u svijet, uvijek će obasjati naša srca da služimo Bogu, Crkvi i drugima našim darovima i u našem vremenu. Neka i ovaj događaj II. PUTA K SUNCU potakne još više hrvatsku mladež da bude zahvalna Božjem daru i da im pomogne služiti Crkvi na način da služenjem i dijeljenjem budu vjerni upravitelji Božjeg dara.

Neka Vas Isus blagoslovi i vodi, neka njegovo svjetlo svijetli nad vama i dadne mir kroz uslišanja Blaženog Ivana Merza!

Faksimil poruke brata Davea s Filipina

Mi vas volimo i molimo za sve vas!

Sa Filipina

Brat Dave Ceasar P. Dela Cruz, CCS
Direktor i voditelj Bratovštine katoličkih svetaca i
Vice postulator Blaženoga Ivana Merza