Put k Suncu 2018. godine

19. siječnja 2021.

Tema natjecanja IX. Puta k Suncu

KAKO JE BL. IVAN MERZ KROZ NASTOJANJE I BORBU OSTVARIO SVETOST U SVOME ŽIVOTU

Od prvih stranica Ivanova dnevnika možemo slijediti u njegovoj duši dvostruku stvarnost: s jedne strane, tu je njegova težnja za moralnim savršenstvom, za idealima kako ih predstavlja kršćanstvo. S druge strane, tu je osjećaj njegove slabosti da ostvari te ideale. Osjeća u sebi podijeljenost isto kao i sv. Pavao kad govori o dva zakona u svome biću, zakonu duha i zakonu tijela koji vojuju jedan protiv drugoga (usp. Rim, 7, 21-23).  Taj će period borbe trajat  u Ivanovu dozrijevanju sve vrijeme ratnih i studentskih godina.

Ostvarivati ideal kršćanske svetosti nije moguće bez intenzivnog duhovnog života koji uključuje molitvu u svim oblicima, primanje sakramenata sv. ispovijedi i sv. pričesti, čitanje sv. Pisma i duhovnih knjiga. Bl. Ivan ozbiljno upotrebljava sva sredstva što mu ih Crkva i učitelji kršćanske duhovnosti daju na raspolaganje da ostvari taj cilj i načini od svoje duše remek-djelo. Rast u svetosti uključuje napor, borbu protiv grijeha, protiv zlih sklonosti, protiv ukorijenjenog egoizma u nama te  nastojanje za stjecanje kršćanskih vrlina i kreposti. U svemu tome bl. Ivan je uspio. Svoj put prema svetosti bl. Ivan nam je opisao u svome Dnevniku i u drugim svojim spisima odakle su uzete najvažnije njegove rečenice koje su namijenjene za natjecanje.


Što slušamo svaki dan na Hrvatskom Katoličkom Radiju kad se govori o svecu koji se toga dana slavi?

Sveci se ne rađaju, svecem se postaje.

Što nam je bl. Ivan ostavio da ga možemo do u detalje pratiti kako se on postupno razvijao i uzdizao prema svetosti?

Ostavio nam je svoj Dnevnik koji je počeo pisati od svoje 17. godine.

O čemu piše bl. Ivan u svome Dnevniku?

Opisuje nutarnje iskustvo svoje duše koja traži Istinu, Dobrotu, Ljepotu, moralno savršenstvo i smisao života.

Što je karakteristika njegova puta do svetosti?

Bl. Ivan je prolazio kroz duševne borbe, kolebanja, sumnje ali  koje je sve uspješno nadvladao.  

Zašto bl. Ivan voli jako tišinu i mir?

Jer može razmišljati, misliti na misterij Euharistije i dugo se moliti.

Zašto bl. Ivan voli  tamnu crkvicu i što radi kod treptanja vječnog svjetla, za zadnjih traka sunca?

Tiho moli krunicu i vječno se divi Euharistiji, njezinu sjaju i neizmjernoj Ljubavi.

Što je svrha svih ljudi prema mišljenju bl. Ivana?

To je njihovo posvećenje, da postanu slični utjelovljenoj Riječi – našemu Spasitelju Isusu Kristu.

Koja su to pomoćna sredstva za koja bl. Ivan veli da uvode Boga u našu dušu?

Poniznost, molitva, duhovno štivo, vježba volje u dobru, ispovijed, pričest.

Što bl. Ivan veli tko može ispuniti neizmjernu prazninu u našoj duši?

Nju može ispuniti samo neizmjerni Bog.

Tko je prema bl. Ivanu najbolja učiteljica duhovnog života?

Sveta Crkva.

Koja dva sakramenta prema bl. Ivanu jesu izvor stalne i uspješne reforme nutarnjeg života svakog katolika?

Sakrament sv. ispovijedi i sv. Pričesti.

Kako bl. Ivan definira duhovni život?

Duhovni je život razmatranje o božanskim stvarima i sudjelovanje u unutrašnjem Božjem životu.

Kakvu usporedbu bl. Ivan upotrebljava da ilustrira živote svetaca?

Životi svetaca su vrletne visine poput Alpskog gorja, gdje je zrak čist.

U kojoj se rečenici iz Oče naša nalazi po mišljenju  bl. Ivanu princip svetosti?

“Budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji”(Mt 6,10).

Što bl. Ivan kaže da je temelj svim krepostima?

Ponizno pokoravanje Volji Božjoj.

MISLI  BL. IVANA O SVOME NASTOJANJU

ZA OSTVARIVANJE SVETOSTI

Rečenice za kompletirati

Evanđelje je uistinu čarobna knjiga, jer kolikogod ga puta čitali, uvijek nam se čini kao da…

čitamo novu knjigu.

Moram postajati praktičnim katolikoma taj se najbolje očituje …..

…. u svakidašnjim sitnicama.

Čovječja duša nije jednostavna….

…. u njoj uvijek traje boj “svjetla i mraka”.

Vječna je borba: vječna glad u meni…

….uvijek tražim istinu.

Život je…

samo prolazna faza u onaj trajni život.

Filozofija života…

…najviše me zanima.

Društvo: rakija,vino,dim,

….nije društvo za mene.

Bože, pomozi mi

da svladam samoga sebe.

Borba za savršenošću, askeza,…

… mora biti naš svagdanji kruh.

         Nije dosta samo vjerovati. Naša vjera mora biti…

         … putokaz života.

Aut catholicus aut nihil….

…  ili katolik ili ništa.

Treba krvave borbe…

… da se ne potone u običnom svijetu.

Trebao bih se dulje moliti Boguda ne izgubim … 

… mističnu vezu s Njim.

         Trebao bih dnevno, makar samo pola sata…

         …čitati Evanđelje i razmišljati o tome.

Zašto mi neka nadnaravna sila uvijek govori…

… posti, ne jedi previše?

Poniznost, samozataja, šutnja i dobra djelajedina su realna …

… sada i nakon smrti.

Težit ću za svetošću, za ujedinjenjem s Gospodinom Bogomi molit ću ga da mi dade …

snage u životnoj borbi.

Na ovom smo svijetu samo provizorno,  a ovaj je život samo…

…priprava za drugi, vječni život.

U meni je plamen…

… za beskrajnim visinama,

Osjećam žar za nepomućenimgrljenjem …

… Sina i Oca i Duha.

Tek u nebu će naša duša postati savršeni  odraz…

… presvetog, vječnog, božanskog Sunca.

ODLUKE ZA NAPREDAK U SVETOSTI

U svome nastojanju oko kršćanske savršenosti, bl. Ivan je donosio odluke za svoje moralno usavršavanje koje je provodio u svakodnevni život. Sačuvalo nam se nekoliko redakcija njegovih odluka koje je činio u pojedinim razdobljima života: na kraju rata, na studiju i potom u Zagrebu. Ove su odluke dragocjena svjedočanstva  kako je Ivan  ozbiljno radio  na svome samoodgoju, na stjecanju kršćanskih vrlina, spremno se odazivajući poticajima Božje milosti. Iz tih nekoliko skupina  njegovih odluka donosimo ovdje od svake skupine samo nekoliko odabranih. Cjeloviti popis svih njegovih odluka može se pronaći u njegovu Dnevniku koji je objavljen 2014. kao 4. svezak njegovih Sabranih djela na str.444 do 487.

Odluke iz 1918. god.

koje je bl. Ivan zapisao u Dnevniku na kraju rata

Boga nikada zaboraviti! Neprestano težiti…

za sjedinjenjem s njime.

Svaki dan ujutro jedan sat upotrijebiti za razmišljanje i molitvu…

u blizini Euharistije.

Nakon rata moram započeti novi, preporođeni život…

u duhu novospoznatog katolicizma.

Pariške odluke iz 1921.

Svaki se dan bar jednom…

…  posvema Bogu pomoliti.

Ići u neugodne…

… situacije.

Zagrebačke odluke 1925.

Kao pokoru što savršenije…

… vršiti staleške dužnosti.

Pričestiti se…

… svaki dan.  

Kod svakog obroka učiniti koju pokoru…

… za spas duša.

Nikada ne prigovarati…

… jelu.