Put k Suncu 2018. godine

19. siječnja 2021.

PITANJA ZA UČENIKE – NATJECATELJE – ZNANJE

1.Što slušamo svaki dan na Hrvatskom Katoličkom Radiju kad se govori o svecu koji se toga dana slavi?

2.Što nam je bl. Ivan ostavio da ga možemo do u detalje pratiti kako se on postupno razvijao i uzdizao prema svetosti?

3.Što je karakteristika njegova puta do svetosti?

4.Zašto bl. Ivan voli jako tišinu i mir?

5.Što je svrha svih ljudi prema mišljenju bl. Ivana?

6.Koja su to sredstva za koja bl. Ivan veli da uvode Boga u našu dušu?

7.Što bl. Ivan veli tko može ispuniti neizmjernu prazninu u našoj duši?

8.Tko je prema bl. Ivanu najbolja učiteljica duhovnog života?

9.Kako bl. Ivan definira duhovni život?

10.U kojoj se rečenici iz Oče naša nalazi po mišljenju  bl. Ivanu princip svetosti?

11.Što bl. Ivan kaže da je temelj svim krepostima?

Rečenice bl. Ivana Merza za kompletirati

12.Moram postajati praktičnim katolikom,a taj se najbolje očituje …..

13.Život je…

14.Društvo: rakija,vino,dim,

15.Bože, pomozi mi

16.Borba za savršenošću, askeza,…

17.Nije dosta samo vjerovati. Naša vjera mora biti…

18.Treba krvave borbe…

19.Trebao bih dnevno, makar samo pola sata…

20.Poniznost, samozataja, šutnja i dobra djelajedina su realna …

21.Na ovom smo svijetu samo provizorno,  a ovaj je život samo…

22.U meni je plamen…

23.Osjećam žar za nepomućenimgrljenjem …

ODLUKE ZA NAPREDAK U SVETOSTI

24.Boga nikada zaboraviti! Neprestano težiti…

25.Svaki dan ujutro jedan sat upotrijebiti za razmišljanje i molitvu…

26.Nakon rata moram započeti novi, preporođeni život…

27.Svaki se dan bar jednom…

28.Ići u neugodne…

29.Kao pokoru što savršenije…

30.Kod svakog obroka učiniti koju pokoru…