2. ISUS KATOLIČKE VJERE

Nakon lutanja, razmišljanja, traženja bl. Ivan dolazi do uvjerenje da se pravo znanje o Bogu i njegovo pravo štovanje nalazi jedino u katoličkoj vjeri koja je ona prava istina na kojoj treba graditi svoj život. Tako piše u svome dnevniku kao devetnaestogodišnjak: „Znam i osjećam da je katolicizam jedina prava vjera. … O drugima nisam nikada ni mislio da bi bile bolje od katoličke..“ (Beč, 17. V. 1915.)  A majci sa studija iz Pariza piše: „Znadeš da me je život na sveučilištu u Beču, onda rat, studij i napokon Lurd potpuno uvjerio u istinitost katoličke vjere i zato se cijeli moj život kreće oko Krista Gospodina.“ Tako Isus Krist postaje središte Ivanova religioznog kršćanskog iskustva. Njega susreće i doživljava na razne načine i na raznim područjima. Najprije ga promatra kao kozmičkog vladara svemira, potom prisutnog u Euharistiji, zatim  nazočna u liturgiji Crkve i crkvenoj hijerarhiji, napose u nasljedniku sv. Petra, rimskom biskupu – Papi, i na kraju prepoznaje ga u bližnjemu.

O Isus nam je ostavio divne misli: “Krist je Gospodar svemirske vječnosti i neizmjernosti… Krist je iz vječnosti stupio u povijest i postavši središtem cijeloga makrokozmosa,  dao nam je Sebe da nas tjelesno i duševno preporodi… Krist je svrha i cilj našim vječnim željama… Katolicizam je univerzalan nosilac istine, morala i milosti. Okreni se od katolicizma sve je oko tebe mračno i ružno… Treba sebe posve zaboraviti radeći za našega Gospodina Isusa Krista koji je jedini vječan.“