3. KROZ DUHOVNI ŽIVOT DO POBJEDE

Nakon što je našao rješenje svih svojih traženja i pitanja u Isusu Kristu kako ga naviješta, propovijeda i naučava Katolička Crkva blaženi Ivan zapisuje u svome dnevniku:  „Ali nije dosta samo vjerovati. Naša vjera mora biti sistem, mora biti putokaz života, da ne radimo protiv principu pravednosti i vječnosti. I ja kažem: Aut catholicus aut nihil. Ili katolik ili ništa.“ Bl. Ivan jasno shvaća da po vjeri treba i živjeti moralnim životom kako to vjera naučava.

„U meni je plamen za beskrajnim visinama“ zapisuje u svome dnevniku misleći pri tome na svoju težnju koju živo osjeća da dođe do Boga i s njime se sjedini. Na drugom mjestu u dnevniku bilježi: „Boga nikada zaboraviti, neprestano težiti za ujedinjenjem s njime.“ Ali uspeti se na tako velike visine i s Bogom se sjediniti nije lako. Za to treba upotrijebiti određena sredstva koja onamo vode. Ivan je bio toga svjestan. I stoga spremno prihvaća i primjenjuje sve što ga vodi do toga cilja. To se zove: živjeti duhovnim životom.

Kad su pitali bl. Ivana što je to duhovni život odgovorio je: «Razmatranje o božanskim stvarima; sudjelovanje u unutrašnjem Božjem životu.” A na pitanje je li mu duhovni život potreban i zašto, odgovorio je: “Jest, jer bih bez njega prestao bivstvovati. Bez toga je pakao.”

Put prema Bogu, što je i put svetosti na koji je bio pozvan da ide živeći duhovnim životom  nije bio lagan. Bilo je lutanja, padova, borbe. Zapisuje u dnevniku: „Napasti navale užasno, no molitva me diže. U svetinji nad svetinjama  u srcu mom, nepokolebiva je vjera. Skepse ima. Vječit je boj.“ – „Borba za savršenošću  mora biti naš svagdanji kruh.“ – „Štogod radili, sva naša djela moraju ići za tim da se u svijetu čini što manje grijeha i što više zaslužnih djela. Sve mora  promicati težnju ljudske duše za savršenstvom.“

Da bi došao do cilja, tj. pobjede na zlom u sebi i oko sebe, te da bi od svoje duše stvorio „remek-djelo“ moralne savršenosti, kako je zapisao u svome dnevniku, marno je i savjesno upotrebljavao i primjenjivao sredstva duhovnog života što mu ih predlaže katolička vjera. To su:  molitva, sv. ispovijed, sv. pričest, svladavanje zlih nagnuća i borba protiv strasti, odricanje, obavljanje godišnjih duhovnih vježbi, povremeni post i pokora za držanje svoga tijela i svojih nagona pod kontrolom, stvaranje životnih odluka za savršeniji život kojih se pridržavao do smrti.