Razne slike braće Jakumetović

1. prosinca 2022.

Krešimir Jakumetović naslikao sliku sv. Josipa uoči svečeve svetkovine

Isus
Giacoma Giorgia Colombis
Betlehemske zidine
Baranja
Sliku je naslikao Krešimir Jakumetović u Osijeku po narudžbi jedne bake, vjernice iz njihove župe.