31. kolovoza 2023.

MILOST OZDRAVLJENJA PO ZAGOVORU DANICE ŠIROLE

Svjedočanstvo uslišanja molitve po zagovoru Danice Širole

Moja prijateljica Danka molila je za moje ozdravljenje devetnicu po zagovoru Danice Širole kada sam bio u bolnici i liječio se od Korone u prosincu 2021. godine. Liječen sam uz podršku kisika 19 dana a u bolnici sam bio ukupno 21 dan. Moje stanje je bilo vrlo teško. Bio sam ozdravljen otpušten iz bolnice na staru godinu 2021. godine. 4. ožujka 2022. obavio sam kontrolni pregled koji pokazuje dobar oporavak pluća, RTG pokazuje da nemam sjena, te da nemam posljedica od Korone. 12. siječnja 2022.  Danka i ja bili smo zajedno na Mirogoju, na grobu Danice Širole pomoliti se na nakanu zahvale za moje ozdravljenje. Molili smo i za ozdravljenje s. Pauline. Ona je po drugi puta dobila Koronu. Prvu Koronu (studeni i prosinac 2020.) je vrlo teško podnijela i bila je životno ugrožena a druga je bila vrlo rizična. Liječnica je s. Paulinu pozvala na preventivni izvanredni pregled te je rekla da ako bi dobila opet jaku formu bolesti da vjerojatno ne bi preživjela. Naša molitva koincidira sa pozivom liječnice da s. Paulina dođe na preventivni pregled. Liječnica propisuje adekvatnu terapiju, te od toga trenutka ozdravljenje s. Pauline od druge Korone kreće na bolje. Danka je molila za mene na grobu Danice Širole na nakanu potpunoga ozdravljenja bez posljedica. Prvi dan na grobu a potom nastavila moliti devetnicu… Zajedno smo obišli grob u nakani zahvale za moje ozdravljenje te istom zgodom molili za ozdravljenje s. Pauline. Kako Danka doznaje – nadahnuće – molitvi za ozdravljenje po zagovoru Danice Širole? Njena majka Božica prilikom ispovijedi u Bazilici SI je dobila publikaciju o svetom životu Danice Širole, pa poslije čitanja životopisa Danice Širole Danka odlučuje moliti devetnicu na nakanu mojega ozdravljenja. Zahvalan sam Danici Široli na milosti ozdravljenja koje sam primio i uslišanju kao i mojoj prijateljici Danki na ustrajnoj molitvi. I dalje tokom 2022. godine pa i ove godine nastavio sam često moliti molitvu za milosti po zagovoru Danice Širole u znak zahvale kao i na razne nakane pa mogu reći da sam i u molitvi na te nakane imao dobrih plodova. Hvaljen Isus i Marija!  – Ratimir Delorko

Svjedočanstvo Danke Hajsig

Moja majka Božica bila je početkom prosinca 2021. na ispovijedi kod isusovaca u Palmotićevoj i tom prigodom je dobila kratki životopis Danice Širole i sličicu s molitvom. Nikad nije čula za nju, pa me pitala jesam li ja čula i rekla sam da nisam. Dala mi je taj mali životopis i sličicu i ja sam ga u dahu pročitala. Budući da je Ratimir uskoro u teškom stanju primljen u bolnicu, a Danica je bolovala na plućima dobila sam poticaj moliti joj devetnicu za POTPUNO i TRAJNO Ratimirovo ozdravljenje bez IKAKVIH POSLJEDICA. Devetnicu sam započela 12.12.2021. kada sam i otišla na Mirogoj na Daničin grob. Dok je Ratimir bio u bolnici rekla sam mu da molim devetnicu za njega Danici Široli, a on je to kasnije prenio sestri Paulini. Nakon izlaska iz bolnice otišli smo se zahvaliti na Daničin grob i moliti za sestru Paulinu.  – Danka Hajsig U Zagrebu, kolovoz 2023. p.s. Svjedočanstvo je napisano u siječnju 2022. godine i poslano s. Slavici Buljan a dopunjeno u kolovozu 2023.