12. siječnja 2021.

Mučenik o. PETAR PERICA, D.I.

Kotišina kraj Makarske, 27. VI. 1881. – Dubrovnik Daksa 24. X. 1944.

Rođen je 27. lipnja 1881. g. u Kotišini, kraj Makarske. Osnovnu školu završio je u Makarskoj gdje je započeo  daljnje školovanje u Građanskoj školi a nastavio ga 1895. g.  u travničkom sjemeništu jer je izrazio želju za svećeničkim zvanjem. Već u toj dobi mladi Petar počeo je pisati stihove. Tako je kao petoškolac ispjevao ove stihove u kojima je sažeo sav svoj program:

Kristu služit to je nad sve časti; Njega ljubit nema veće slasti. Njega slijedit to je veličina; Sve je drugo varka i taština!

         No ono po čemu je zadužio cijeli hrvatski narod jest njegova pjesma DO NEBESA NEK SE ORI,  koju je spjevao još kao 19-godišnji gimnazijalac u Travniku za posvetu hrvatske mladeži Srcu Isusovu 1900. Te se godine 160.000 hrvatskih mladića i djevojaka posvetilo Srcu Isusovu i pjevali su tu pjesmu kao pjesmu posvetnicu. 1904. Petar Perica spjevao je i drugu najpopularniju našu vjersku pjesmu «Zdravo Djevo». Obje ove pjesme ostadoše kroz cijelo 20. stoljeće najpopularnije hrvatske vjerske pjesme. 1901.g. Petar Perica sa 20 godina stupa u Družbu Isusovu. Novicijat obavlja u Velehradu a daljnji studij u Kalksburgu u Austriji, potom u Bratislavi i Innsbrucku.  Zaređen je za svećenika 1914. godine. Kao isusovac vrši različite službe u raznim mjestima: u Zagrebu, Travniku, Splitu, Šibeniku i Dubrovniku. Bio je veliki štovatelj Srca Isusova i širitelj ove pobožnosti; živio je veoma svetim životom, tako da su ga još za života nazivali «svecem». 

         Završio je svoj život mučeničkom smrću. Čim su ušli u grad strijeljali su ga u Dubrovniku partizani bez ikakvog suđenja zajedno s mnogim drugim uglednim dubrovčanima i intelektualcima na otočiću Daksi, 24. X. 1944.

         Njegova svetačka ljubav prema Isusu Kristu i danas odjekuje u riječima pjesme Do nebesa:  Isukrste srcu Tvom, s nama naš se kune dom, dušom tijelom vijek sam Tvoj, za krst časni bijuć boj!

DO NEBESA NEK SE ORI  
Pjesma posvetnica

Do nebesa nek se ori naših grudi gromki glas,
neka jeknu rajski dvori, nek nas čuje Isus spas.
Isukrste, Srcu tvom s nama naš se kune dom:
dušom, tijelom vijek sam tvoj za krst časni bijuć boj.
Čujte, puci širom svijeta, oci naši, čujte sad;
čujte, sluge pakla kleta, kako Hrvat kliče mlad:
Stijeg Hrvata, Srce Krista, tu nam rudi sreća, spas;
tu sloboda zlatna blista, tu se ori slavski glas.
Pređi naši kano lavi za krst časni biše boj.
Tko je sinak ovoj slavi, Kristu vjeran uvijek poj:
Neka grmi pako hudi, neka bjesni cijeli svijet
neka borba lomi grudi, čvrsto stoji zavjet svet:
Kralju slave silni, blagi, blagoslovi zavjet taj!
Blagoslovi rod nam dragi u svom srcu stan mu daj.

Spjevao Petar Perica 1900.g. za posvetu hrvatske mladeži Srcu Isusovu