Danica Širola

16. ožujka 2022.

Zora i Danica Širola na primanju sakramenta Prve Pričesti, 1908. godine