Pisma – druge osobe o Danici

3. studenoga 2022.

DRUGE OSOBE PIŠU O DANICI

Sačuvala su nam se tri pisma u kojima je riječ o Daničinu životopisu i njezinim spisima, a sva tri su pisma povezana s isusovcima koji su ili Danicu poznavali ili su se za nju nakon njezine smrti zanimali. Pisma su bila upravljen č. s. Franciski Dušić, Daničinoj prijateljici koja ju je veoma štovala i bila uvjeren u njenu svetosti.

Iz prvoga pisma što ga p. Bruno Foretić piše s. Franciski doznajemo da je već bio napisan Daničin životopis i da ga je, čini se napisao p. Anton Prešern, koji je Danicu dobro poznavao i kojemu je Danica uputila nekoliko pisama koja smo objavili na ovoj njezinoj web stranici. P. Prešern je, nakon što je završio službu Provincijala u Zagrebu, premješten u Rim u Generalnu kuću isusovačkog reda za slavenskog asistenta.  Nažalost, životopis nije tada objavljen, a ni rukopis toga životopisa do danas nije pronađen.

Drugo pismo piše o. Josip Vrbanek s. Franciski te spominje kako mu je naloženo da napiše životopis biskupa J. Langa, ali spominje i životopis Danice za koji se posebno zauzimala s. Franciska da se objavi.

Treće pismo je iz novijih vremena. S. Franciska je prikupila svu ostavštinu Danice Širole i to je predala na čuvanje u Arhiv Hrvatske provincije Družbe Isusove. Za Danicu se potom posebno zainteresirao o. Josip Antolović koji je napisao dvije knjige o svecima „Duhovni velikani“ i tu je uključio i Danicu Širolu. Za Danicu se zainteresirao i o. Mijo Škovrc, kasnije pomoćni zagrebački biskup kojega s. Franciska spominje u ovome svome pismu.

Č.s. Franciska Dušić

Sarajevo

Časna sestro!

(…) Prekjučer mi je poslao v. o. Prešern[1] po jednoj gospođi iz Rima Daničin životopis. Nisam dobio nikakvo popratno pismo, pa čekam da vidim što će da kaže. Opazio sam samo da fali prvo poglavlje: „Mala Danica“. Za sada ću ga predati gđi Küschner. Nastojat ćemo, da što prije prođe crkvenu cenzuru, pa da ga odmah dadnemo u tisak. (…) Drago mi je da primate redovito naše časopise. Jeste li primili i oba kalendara?

Preporučam se u svete molitve i žrtvice

Odani Vam u Kristu

                                                                                                       Bruno Foretić, DI[2]

+++

Zagreb, 18. IX. 1943.

Č.s. Franciska Dušić

Zagreb, Nova Ves

HJM![3]

Časna sestro Franciska!

Upotrebljavam prigodu prisutnosti Vaših č. sestara da Vam pošaljem zaostale još kod mene pjesmice dobre naše Danice. Držim da Vi još niste napustili misao njezinog životopisa, kako nisam ni ja Langovoga. Sad sam ovdje po nalogu Preuzv. Nadbiskupa u tu svrhu, pa ako znate koga, koji još nije saopćio svojih uspomena, podajte pitanja neka bi što prije priopćio. Proces će još ove jeseni početi.

Želio bih s Vama o jednom i drugom govoriti, pa kako nisam siguran za trajanje svoga boravka ovdje, molim Vas javite mi, koji dan i sat slijedećeg tjedna nakratko biste me mogli primiti u Novoj Vesi. Preporuča sve svetim molitvama Vašim i Vaših sestara pozdravlja u Isusu sluga najmanji.                                                                                                  

                                                                                                     J. Vrbanek, DI[4]

+++

p. Josip Antolović

Zagreb, Fratrovac

+!

Granešina, 6. 10. 1976.

Velečasni oče![5]

Konačno mi je vratio preuzvišeni Škvorc[6] dnevnike i ostalo iz ostavštine naše dobre Danice Širole. Dugo smo potraživali sve te stvari dok ih preuzvišeni nije otkrio u svom „skladištu“. Prilažem i pisma pokojnog o. Foretića[7] i p. Vrbaneka[8] iz kojeg se razabire da su željeli da se tiska njen lijepi životopis. Za duhovni bi život mnogima koristilo. Izvolite mi javiti smijem li Vama poslati dnevnike. Nekome tko ništa ne zna o dragoj Danici nema smisla. Preporučam se u sv. blagoslov!

U Isusu i Mariji

s. M. Franciska Dušić[9]


[1] P. Anton Prešern, DI. (8. 6.1883. – 7. 3. 1965.).

[2] P. Bruno Foretić, DI. (24. 12. 1880. – 25. 1. 1941.) Pismo je napisano časnoj sestri u Sarajevo. Pretpostavljamo da je to pisao s. Franciski Dušić, Kćeri Božje ljubavi. Što je p. Foretić imao u rukama, zašto se taj Daničin životopis nije tiskao i gdje se zagubio, za sada nam je nepoznato. Veoma nam je važno da se razmišljalo i pisalo o Danici kao o osobi o kojoj treba napisati životopis.

[3] Inicijali znače: Hvaljen Isus i Marija.

[4] P. Josip Vrbanek napisao je životopis sluge Božjega biskupa Josipa Langa.

[5] Pismo s. Franciske Dušić p. Josipu Antoloviću.

[6] Mijo Škvorc, pomoćni biskup zagrebački (1919. – 1989.).

[7] P. Bruno Foretić, DI.

[8] P. Josip Vrbanek, DI.

[9] S. Franciska Dušić Kći Božje ljubavi. Ona je posjećivala Danicu Širolu u sanatoriju u Topolšici, a Danica je njoj napisala lijepi broj pisama koja smo također objavili na ovoj Daničinoj web stranici.