Put k Suncu 2019. godina

15. siječnja 2021.

PUT K SUNCU 2019.
10. OBLJETNICA – 2009. – 2019.

UPUTE  I  MATERIJALI

Za ovogodišnji 10. Put k Suncu temeljni materijal za svih pet kategorija jest knjiga APOSTOL KRISTOV od Domagoja i Krešimira Jakumetovića iz Osijeka koju vam šaljemo u pdf – formatu. Slijede sada posebne upute za pojedine kategorije.

Pitanja i odgovori za natjecanje iz kategorije “ZNANJE”

Z N A NJ E

Natjecanje iz znanja, koje će biti pismeno, ima tri područja:

         1. Biografija bl. Ivana Merza.  – 2. Misli i himna bl. Ivana Merza. –  3. Umjetnička, religiozna i društvena ostvarenja  nadahnuta  likom i primjerom  bl. Ivana Merza.

1. BIOGRAFIJA  Bl. IVANA MERZA

         Tekst i podaci iz biografije bl. Ivana Merza nalaze se u knjizi Apostol Kristov na stranicama  37 – 49. U tom tekstu treba naći odgovore na ova pitanja:

         1. Gdje i kada je rođen bl. Ivan? – 2. Gdje i kada je pohađao školu i gdje i kada je položio gimnazijsku maturu? – 3. Gdje je bio od 1914. do 1916. ?  – 4. Bl. Ivan je sudjelovao u Prvom svjetskom ratu koliko godina, tj. od koje do koje godine i na kojem je bojištu bio? – 5. Nakon završetka rata u kojim gradovima je studirao i što je studirao? –  6. Kada tj. koje godine je bl. Ivan došao u Zagreb nakon završenog studija? – 7. Što je bio bl. Ivan po profesiji, koje mu je bilo zanimanje? – 8. U kojoj školi je bl. Ivan radio?  –  9. Osim svoje profesije bl. Ivan je radio u vodstvu u jednoj katoličkoj organizaciji u kojoj je bio tajnik. Kako se zvala ta organizacija? Koje je geslo bl. Ivan dao toj organizaciji? –   10. Koju je čuvenu rečenicu bl. Ivan napisao svojoj majci iz Pariza u vezi svoga zvanja? – 11. Kada i gdje je umro bl. Ivan Merz?  – 12. Kako glasi čuvena rečenica sa vrpce na vijencu koji su mladi postavili bl. Ivanu na grob? – 13. Koje godine i gdje je bl. Ivan bio proglašen blaženikom Katoličke Crkve? – 14. Papa Ivan Pavao II. na početku sv. mise beatifikacije dao je pet naziva bl. Ivanu. Kako glase tih pet riječi? – 15. U svojoj propovijedi na misi beatifikacije Papa je rekao za bl. Ivana Merza da je nekada bio i da i sada treba biti današnjoj generaciji mladeži što?

2. MISLI BL. IVANA MERZA

         Na pismenom testu bit će naveden samo prvi dio rečenice. Drugi dio nakon crtice učenik će trebati sam nadopuniti pa ga treba prema tome naučiti.

Ovaj je život samo kratka – priprava za vječnost.

Život nije uživanje – nego žrtva.

Pričest je – izvor života.

Euharistija je naša – prva radost na zemlji.

Srce Isusovo, tebi – posvećujem svoj život.

Najveća stvar koja postoji na svijetu – jest sv. Crkva.

Najveća stvar u Crkvi – jest Misa.

Najveća stvar u Misi – jest pretvorba.

U liturgiji čovjek na najsavršeniji način odaje Bogu – čast koja mu pripada.

Srž svakoga apostolata mora biti – borba protiv grijeha.

Biti praktičnim katolikom mora biti – moja svrha

Svi smo pozvani na suradnju Božju, u tome je – sav smisao života

Boga nikada zaboraviti! Neprestano težiti – za sjedinjenjem s njime.

Život mi je bio Krist – a smrt dobitak.

Očekujem milosrđe Gospodinovo i – vječno posjedovanje Srca Isusova.

Moja je duša postigla cilj – za koji je stvorena.

Kada vam bude u životu teško i kada vas snađu nevolje, uzmite Gospinu krunicu i – ona će vas utješiti.

Himna bl. Ivana Merza:

U testu će trebati napisati prve dvije kitice iz himne bl. Ivana koje glase:

Ivane, o mužu vrli,
ti si Božji nama dar.
Zbog vrlina neumrlih
uzdignut si na oltar.

Mladima si uzor sveti
u toj borbi životnoj.
U zlu svakom što im prijeti
zagovor im pruži svoj.

3. UMJETNIČKA, RELIGIOZNA I DRUŠTVENA OSTVARENJA  NADAHNUTA  LIKOM  I  PRIMJEROM  BL. IVANA MERZA

            Uz većinu naslova naznačene su stranice u navedenoj knjizi Apostol Kristov gdje se nalaze  slike  zgrada,  umjetnine ili udruga.

         Od ovdje dolje navedenih podataka učenik-natjecatelj treba izabrati i naučiti-zapamtiti samo dva naslova iz svake skupine (crkve, udruge, umjetnine itd.) i potom u testu ih upisati te navesti točan naziv (u prvom redu to se odnosi se na udruge), mjesto gdje se nalazi i  tko je autor  djela (to se odnosi na umjetnička djela).

Crkve posvećene bl. Ivanu Merzu

Vidi Ap. Kr.: str. 227 – 230

 • Župna crkva bl. I. Merza u Slatini (Požeška biskupija)
 •     Župa bl. I. Merza u Zagrebu, Špansko-Oranice
 •     Filijalna Crkva bl. I. Merza u župi Čemerno (Ljubina) BiH
 •     Hrvatska katolička Misija bl. I.Merza u Astoriji, New York
 •     Hrvatska katolička Misija bl. I. Merz, Esslingen, SR Njemačka

Vojne Kapelanije bl. Ivana Merza

 •     Crkva Vojne Kapelanije, Poligon Slunj
 •     Kapela Rajlovac kraj Sarajeva, BiH

Kapele

 •     Kapela bl. I. Merza Donje Ledenice (Gradačac) BiH
 •     Kapela bl. I. Merza Velika Vinica, (Hercegovina) BiH
 •     Kapela bl. I. Merza, Studentski Dom Dr. Franjo Tuđman, Split
 •     Kapela Hrasno u Hercegovini – BIH,
 •     Kapela bl. I. Merza, na Monte Lefre (1300 m) blizu Trenta, Italija

Domovi  i Centri koji nose ime „Bl. Ivan Merz“ :

 •     Dom hrvatskih hodočasnika „Bl. Ivan Merz“ – Rim, Italija
 •     Centar bl. Ivana Merza s kapelom u Marikina, Filipini
 •     Studijska čitaonica „Dr. Ivan Merz“ – Gradska Knjižnica Zagreb,                                                                                     (Starčevićev trg br. 6)
 •     Centar za mladež – Hrvatska župa Karaševo – Rumunjska
 •     Dom bl. Ivana Merza – Mali Lošinj
 •     Dvorana bl. Ivana Merza, župa sv. Josipa Trešnjevka
 •     Dvorana bl. Ivana Merza, župa Donja Lomnica

Škole

 •     Osnovna škola „Dr. Ivan Merz“ – Zagreb
 •     Gimnazija „Bl. Ivan Merz“ – Banja Luka, BiH

Udruge i zajednice koje nose ime bl. Ivana Merza

 •     Humanitarna udruga bl. Ivan Merz za pomoć učenicima – Split
 •     Katolička udruga mladih «Bl. Ivan Merz» – Kaštela – Split
          
 • Katolička udruga «Blaženi Ivan Merz» – KUBIM – Banja Luka
        
 •    Molitvena zajednica – Jelkovac, Zagreb
 •   Molitvena zajednica u Sesvetskom Kraljevcu

Sportski klubovi i udruge

 • Tenis klub Ivan Merz u Zagrebu
 •     Katolička odbojkaška liga „Bl. Ivan Merz“ – KOL-BLIM – Zagreb
 •    Klub gimnazijalaca „Ivan Merz“ – Sušak – Rijeka
 • Društvo “Dr. Ivan Merz” – Stocholm – Švedska
    
 •    Orijentacijski klub “Dr. Ivan Merz” – Zagreb
 •      Fitnis klub „Orlice“ – Župa bl. Ivana Merza, Zagreb
 •   Osiguravajuće društvo ŽEA – Žrtva, Euharistija, Apostolat – Zagreb

Zgrade i mjesta u Zagrebu povezani s bl. Ivanom Merzom

Starčevićev Dom, danas Gradska Knjižnica, Starčevićev trg br. 6,  Zagreb nasuprot glavnog kolodvora) u kojem je bl. Ivan Merz stanovao sa svojim roditeljima od 1919. do 1928.

Bazilika Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u koju je bl. Ivan svakodnevno dolazio na sv. Misu.

Bogoslovsko sjemenište, Zagreb, Kaptol 29. Nekada je u toj zgradi bila smještena Nadbiskupska gimnazija kamo je svaki dan dolazio bl. Ivan kao profesor i predavao đacima francuski i njemački jezik. Djetićki Dom – Zgrada na Britanskom trgu br. 15 (nekada je to bio Pejačevićev trg) gdje je bilo sjedište Hrvatskog orlovskog saveza (HOS) i kamo je često preko tjedna bl. Ivan dolazio kao tajnik

Orlovske organizacije. Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Račkoga 4. – To je zgrada bila nekada Bolnica u kojoj je bl. Ivan proveo posljednja dva tjedna svoga života i u kojoj je umro.

Spomen ploče  u mjestima koje je bl. Ivan Merz posjetio

         Vidi Ap. Kr.: str.247-249

         Župna crkva – Postira, otok Brač

         Župna crkva – Dol otok Brač

         Župna crkva – Brusje, otok Hvar

         Župna crkva – Grablje, otok Hvar

         Hotel Riva (bivši hotel „Kovačić“), otok Hvar

         Hotel Agava (bivši Pansionat Lederer), Opatija.

         Teološki fakultet i bogoslovija, Sarajevo, BiH (u hodniku po kojem je bl. I. Merz molio časoslov)

Ulice i trgovi koji nose ime po bl. Ivanu Merzu

Vidi Ap. Kr.: str.247-249

         Trg pred župnom crkvom u Brusju, otok Hvar

         Bjelovar – ulica

         Kaštel Gomilica – ulica

         Split – ulica

Kipovi bl. Ivana Merza

Ap.Kr. – str. 27, 63, 198, 242, 243

         Prvi kip izradio Slaven Miličević. Nalazi se u župi Presv. Trojstva u Prečkom

Drugi kip izrađen na Filipinima i nalazi se u Centru bl. Ivana u Marikini.

Treći kip izradio zagrebački umjetnik Petar Dolić  nalazi se u Hrvatskoj katoličkoj misiji bl. I. Merza u New Yorku

Četvrti kip pred župnom crkvom u Banjoj Luci gdje je bl. Ivan kršten.            Rad poznatog akad. kipara Kuzme Kovačića

Kipovi iz drveta – rad Marije Rizvić iz Orubice u raznim crkvama.

Biste bl. Ivana Merza

Ap. Kr. – 179, 291, 234, 243

         Prva bista u Zagrebu u dvorištu Bazilike Srca Isusova – izradio Mladen Mikulin

Druga bista –  Ante Brkić iz Čapljine  – Nalazi se u atriju biskupije Banja Luka, kopija u Domu hrv. hodočasnika u Rimu  i treća kopija u bivšem stanu bl. Ivana Merza u Zagrebu

Treća bista – u Kaštel Gomilica kraj Splita

Četvrta bista – ispred OŠ „Dr.Ivan Merz“ u Zagrebu – izradio Vid Vučak

Vitraji

         Vidi Ap. Kr.: str. 32, 36, 67, 156, 194, 196, 235, 236, 237, 238,

Reljefi

         Vidi Ap. Kr.: str.22, 24, 72, 171, 188, 200, 213, 244

Freske

         Vidi Ap. Kr.: str. 18, 23, 242

Spomen-ploče

         Vidi Ap. Kr.: str. 248, 249

Slike

         Vidi Ap. Kr.: str.  29, 30, 34, 50, 53, 54, 61, 65,  70, 167, 202, 209, 217, 222, 238-241