12. BEATIFIKACIJA – ZEMALJSKO I NEBESKO SLAVLJE IME BL. IVANA – PROGRAM ŽIVOTA I RADA

Jedan takav uspjeli život što ga je proživio Ivan Merz doveo je Papu iz Rima u Banja Luku, gdje je zasjala njegova zvijezda na nebu Katoličke crkve. Papa Ivan Pavao II. proglasio je Ivana Merza blaženikom i uzdigao ga na oltar kao uzora kršćanskog života.

U sportu, ali i u svakoj ljudskoj djelatnosti koja je usmjerena prema ostvarenju velikog cilja vrijede tri riječi: BORITI SE – POBIJEDITI – SLAVITI. U duhovnom smislu ovo se može primijeniti na život svakog Božjeg ugodnika, blaženika i sveca. Tako je to bilo i u životu bl. Ivana. On nije bio svetac od rođenja. Malo po malo je to postajao kroz trud, napor, nastojanje, borbu. I u toj borbi izišao je kao pobjednik. A onda je slijedilo slavlje – proglašenje Blaženim u njegovom rodnom mjestu Banjoj Luci.

Nakon što je bl. Ivan otišao u vječnost odmah se počelo razmišljati da se pokrene postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Postupak je pokrenut 1958. i sretno dovršen činom beatifikacije – proglašenja blaženim 22. lipnja 2003. Toga dana, Papa Ivan Pavao II. iz Rima dolazi u Banja Luku, koja je za jedan dan postala središte svjetske pozornosti;  pred cijelim svijetom uzdiže na oltar kao blaženika Katoličke Crkve našega Ivana Merza. Veliki povijesni događaj koji se upisuje u povijest Crkve u hrvatskom narodu! Blaženi je Ivan prvi hrvatski vjernik laik koji je uzdignut na čast oltar.

Prigodom same beatifikacije Papa Ivan Pavao II. nekoliko je puta govorio o bl. Ivanu Merzu: na počektu mise beatifikacije, potom u propovijedi i na kraju prilikom predaje križa mladima.  Ove su Papine riječi prava poruka i temeljne su misli koje su izrečene o bl. Ivanu. Važno je da ih dobro uočimo i zapamtimo. Na samom početku sv. mise beatifikacije uvađajući u svečani liturgijski čin Papa je bl. Ivanu dao pet naziva:

»Predraga braćo i sestre, Krist Isus, svjetlo što prosvjetljuje svakoga čovjeka, koji dolazi na ovaj svijet, želi da njegovi učenici budu sol zemlje i svjetlo svijeta. Kristovo svjetlo blista u jednome od sinova ove Banjolučke biskupije: u Ivanu Merzu, koji će za vrijeme ovoga slavlja biti proglašen blaženim. Bio je vjernik svjetovnjak uzoran i hrabar, čovjek kulture i osjetljiv za bogoslužje, uronjen u nadnaravno i djelatno zauzet u širenju kraljevstva Božjega. Njega vam želim dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti, u ponovnoj izgradnji onoga što je srušilo nasilje, u pomirbi među pojedincima i obiteljima, u promaknuću istinske društvene obnove u pravdi i miru. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima.«

U propovijedi koja je slijedila nakon svečanog čina beatifikacije Papa je govorio o uspjesima koje je bl. Ivan ostvario u svome životu i potom ga je predao kao „program života i rada“ današnjoj mladeži. Evo najvažnijih dijelova iz Papine propovijedi na misi beatifikacije:

„Predraga braćo i sestre, pravednik, posve uronjen u božansku svjetlost, postaje svojevrsna baklja, što svijetli i grije. To je pouka što nam je danas nudi lik novoga blaženika, Ivana Merza. Ivan Merz je bio vrstan mladić, koji je znao povećavati bogate prirodne darove, što ih je posjedovao, pa je postigao mnoge ljudske uspjehe. O njegovu se životu tako može govoriti kao o uspješnome životu. Međutim, to nije razlog zbog kojega je njegovo ime danas unijeto u popis blaženih. Ono, naime, zbog čega je on danas pribrojen zboru blaženika jest njegov uspjeh pred Bogom. Velika je, naime, čežnja cijeloga njegova života bila ‘nikada ne zaboraviti Boga i stalno željeti biti s Njim sjedinjen’. U svemu ovome što je radio tražio je ‘ono najizvrsnije, spoznaju Isusa Krista’, te je dopustio da ga On ‘zahvati’ (usp. Fil 3,8.12).

Ivan Merz je u školi liturgije, koje je vrelo i vrhunac života Crkve stasao do punine kršćanske zrelosti i postao je jedan od promicatelja liturgijske obnove u svojoj domovini. Sudjelujući u misi te hraneći se Tijelom Kristovim i riječju Božjom, nalazio je poticaj da bude apostol mladeži… Ime Ivana Merza za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas! I vi, poput blaženog Ivana, tražite osobni susret s Kristom, koji rasvjetljuje život novom svjetlošću. Neka Evanđelje bude ono veliko mjerilo koje će ravnati vašim sklonostima i vašim opredjeljenjima! Postat ćete tako misionari djelima i riječima te ćete biti znak Božje ljubavi, vjerodostojni svjedoci milosrdne Kristove nazočnosti.“

I na kraju sv. mise Beatifikacije Ivana Merza Papa Ivan Pavao II. je predao veliki križ mladima i taj je čin popratio ovim riječima:

»Draga mladeži, na završetku ovoga svečanog bogoslužja za vrijeme kojega sam proglasio blaženim Ivana Merza, mladića podrijetlom iz vaše domovine, želim vam predati ovaj križ, koji je danas bio čašćen kraj oltara za vrijeme ovoga euharistijskog slavlja. Blaženi je Ivan u središte svojega školovanja, svoje profesorske službe i svojega apostolata, stavio Vazmeno Otajstvo, koje se slavi u liturgiji i koje je vrelo i vrhunac života Crkve. Primite u svoj život Kristov slavni Križ! Po primjeru blaženoga Ivana budite svjedoci ljepote kršćanskoga bogoštovlja i svojim životom očitujte ono što ste u vjeri primili. Neka vam na vašemu hodočašću prema Kraljevstvu Božjemu križ bude uvijek svjetlo i putokaz. Idite radujući se u Gospodinu.«

I na kraju zahvalni Bogu što nam je preko blaženoga Ivana pokazao pravi put k Suncu, tj. k Isusu Kristu,  donosimo njegovu službenu himnu koja je napisana i izvedena po prvi puta na njegovoj Beatifikaciji:

HIMNA BLAŽENOME IVANU MERZU

Ivane, o mužu vrli,
ti si Božji nama dar.
Zbog vrlina neumrlih,
uzdignut si na oltar.

Mladima si uzor sveti
u toj borbi životnoj.
U zlu svakom što im prijeti
zagovor im pruži svoj.

Bog je svoje snage rijeku
utočio u duh tvoj,
u vremena kratkom tijeku
da posvetiš život svoj.

Bosna ti je život dala
i kreposti prvi sjaj.
Hrvatskoj te darovala,
obje tvoj su zavičaj!

Vjeri, nadi i slobodi
uči dušu roda svog!
Kristov Orlu, i nas vodi
k Suncu svoda nebeskog!