6. ISPOVIJED – PRIČEST

Osim molitve, najsnažnija sredstva koja nas sjedinjuju s Bogom i  ispunjaju snagom za uspješan duhovni život jesu sv. sakramenti Pokore i Euharistije. Bl. Ivan redovito pristupa svetim sakramentima. Posljednjih godina života ispovijedao se svakoga tjedna, a sv. Pričest je primao svakoga dana još od svojih studentskih dana. Kao 18-godišnji mladić zapisuje u dnevniku da je „Pričest je izvor života“. Na drugom mjestu piše: „Poniznost, molitva, duhovno štivo, vježba volje u dobru, ispovijed, pričest – sve su to samo pomoćna sredstva koja napokon dovode do jednog cilja: sva ona imaju za svrhu uvesti Boga u našu dušu da je On ukrasi što većim stupnjem nutarnjeg života. Tek tada će biti ispunjena ona neizmjerna praznina koja je u našoj duši i koju može ispuniti samo neizmjerni Bog.“

Prvotno mjesto susreta s Kristom za bl. Ivana bila je Euharistija koja je postala središte njegova duhovnog života. Ljubav prema Isusu nazočnom u Euharistiji bila je u ishodištu njegovih brojnih apostolskih pothvata. O Euharistiji nam je ostavio divne misli od kojih navodimo samo neke: „Gdje je nama ljudima Bog prisutniji  negoli u presvetoj Euharistiji?! – Bio sam jučer na Pričesti i tako sam veseo i zadovoljan i čini mi se da se neću nikada žalostiti pa makar mi i teško bilo. – Idem sutra na sv. Pričest  da opet upijem snage za borbu. – Ne zaboravimo na Kristovu neizmjernu ljubav i posvetimo veću pažnju maloj bijeloj Hostijici, koja osamljena na nas čeka u studenim crkvicama. – U sv. Pričesti gdje se vaše tijelo i vaša duša ujedinjuje sa samim Božanstvom, treba biti vrhunac vašega života; u sv. Pričesti  je  vrhunac cjelokupne liturgije. – Sjedinjujući se s Kristom u sv. Pričesti već se na zemlji  ispunjava vaša zadnja svrha i postajete dionicima same biti Božje. – Euharistija je najjače sredstvo, ona vatra koja u nama pali rđe grijeha i daje života našoj duši. – Euharistija nas vodi k vrhuncu kršćanske  savršenosti, pravog unutarnjeg života. – Euharistija je naša prva radost na zemlji; po njoj već postajemo dionicima  buduće nebeske slave.“

Veliku pobožnost bl. Ivana prema Euharistiji i njegov euharistijski život koji ga je doveo do svetosti uočio je i Papa Benedikt XVI. U svojoj apostolskoj pobudnici „Sacramentum Caritatis“ (2007.) uvrstio je našega bl. Ivana, jedinog od hrvatskih blaženika i svetaca, među 18 najvećih svetaca Crkve koji su se istaknuli u štovanju Euharistije i postavio ga je zajedno s njima cijeloj Crkvi kao uzor euharistijske pobožnosti (SC 94)! Još jedno priznanje svetosti i duhovne veličine hrvatskog blaženika Ivana Merza.