7. CRKVA – PAPA – RIM

Blaženi Ivan bio je usko povezan s Crkvom, s Papom, s Rimom. „Živio je Isusov život s Crkvom“ – tako je definirao duhovni život bl. Ivana njegov ispovjednik i duhovnik o. J. Vrbanek. Kad su ga pitali u jednoj anketi zašto ljubi Katoličku Crkvu i Svetoga Oca Papu odgovorio je: „Jer u njoj vidim jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim njegovim savršenstvima, a u Svetom Ocu Papi pod prilikima čovjeka vidim Boga svoga i Gospoda svoga.“

Bl. Ivan sluša, čita, studira sve što Kristov namjesnik u Rimu govori i  piše i to provodi u djelo. Bio je proučavatelj papinskih enciklika, širitelj njihovih ideja i nauka.  Nakon smrti o njemu su napisali i ovo: „Nikad nije obukao reverendu, a bio je stup Crkvi Božjoj.“  Tri je puta bl. Ivan hodočastio u Rim da učvrsti svoju vjeru na izvorima kršćanstva i primi od Pape blagoslov za svoj život i rad. A na samrti sam mu je Papa Pio XI. poslao poseban blagoslov.

Središnja ideja duhovnosti bl. Ivana bila je ljubav prema Crkvi koja je proizlazila iz svakog njegova napisanog  retka i javnog djelovanja. Duboko je ušao u otajstvo Crkve kao Mističnog Tijela Kristova, iz čega je potom slijedio njegov apostolski angažman. Ostavio nam je krasne misli o Crkvi, Papi, Rimu. Evo samo nekih:

“Najveća stvar, koja postoji na svijetu jest sv. Crkva; najveća stvar u Crkvi jest misa, a u misi pretvorba. – Crkva  je vrhunac i središte kulture i cijeloga čovječanstva. – Crkva je velebni odraz samog neizmjernog Krista. – Hrvatski se narod odnjihao u krilu svete Crkve Katoličke i od nje dobio mnoštvo duhovnih i vremenitih dobara.“

Posebno su dojmljive njegove izreke o Papi kao Kristovu Namjesniku: „Papa je vidljivi i živi Krist na zemlji. – Papinstvo je podloga i nepomična pećina na kojoj je sazdana sva Crkva. – Providnost je na goru posadila jedan svjetionik – papinstvo – koje vjekovima svijetli svom zemljom i pomaže razlikovati istinu od zablude, dobro od zla. – Jedna je od bitnih karakteristika svakog rimskog katolika da ljubi svetog Oca Papu i da sve svoje misli i djela ravna prema njegovim odredbama i željama. – Papinstvo je  pećina i podloga duhovnom životu svakog vjernika. – Zgrada našega duhovnog života, našega vjerskog znanja i naših djelatnosti, mora se podići na nepokolebljivoj podlozi istina što ih papinstvo neprevarljivo naučava. – U Rimu imate intuiciju, osjećaj  da je sve krhko i nestalno, ali da se Papina lađica bez bojazni njiše usred valovlja jer je usidrena na nepokolebljivoj Petrovoj stijeni. – U Rimu se osjeća da su svi narodi samo braća i sestre u zajedničkoj obitelji i svetoj Crkvi, koje je otac i poglavar vječni Namjesnik Božji, biskup rimski.“