2. veljače 2021.

IZLOŽBA
O EUHARISTIJSKIM ČUDESIMA

REMEK-DJELO BL. KARLA

U svome kratkom, meteorskom životu osim primjera svoga svetačkog života, bl. Karlo nam je ostavio jedno jedinstveno djelo koje izaziva divljenje cijeloga katoličkog svijeta: Izložbu euharistijskih čudesa priznatih od Crkve. Tijekom povijesti u raznim zemljama katoličkoga svijeta događala su se čudesa povezana s Euharistijom kojima je Bog potvrđivao stvarnu nazočnost Isusa Krista pod prilikama kruha i vina. Crkva je sva ta čudesa pomno proučavala i većinu od njih priznala kao stvarna jer su imala za cilj da pobude u narodu veće štovanje sakramenta Euharistije i Kristove nazočnosti među nama.

Kako je već od najranije mladosti bl. Karlo bio štovatelj presv. Euharistije (sa sedam godina je po svojoj želji uz dopuštenje mjesnog biskupa primio prvu sv. Pričest) i kad mu je bilo 11 godina došao je na ideju da organizira izložbu o euharistijskim čudesima. Poticaj i nadhanuće za to dobio je u ljetu 2002. god. u Riminiju kad je koncem kolovoza sudjelovao na poznatom godišnjem katoličkom susretu angažiranih vjernika laika iz Italije i cijeloga svijeta. Karlo je ondje vidio jednu izložbu i onda mu je došla ideja da priredi izložbu o euharistijskim čudesima koje je Crkva priznala. I po povratku iz Riminija odmah se latio posla u čemu su mu pomagali i njegovi roditelji. Najprije je počeo prikupljati podatke o euharistijskim čudesima koja su se dogodila tijekom povijesti, a koja potvrđuju prisutnost Isusa Krista u sakramentu Euharistije.

Tijekom dvije godine rada bl. Karlo je uspio prikupiti dokumentaciju od oko140 euharistijskih čudesa. To je sve onda postavio na velike panoe i tako je izložba krenula po cijelome svijetu. Podaci o izložbi objavljeni su najprije kao posebna knjiga, potom su svi ti podaci s brojnim slikama postavljeni i na posebnu web stranicu. Samo u Americi izložba je bila postavljena u oko 10.000 župa!   Do sada su tekstovi izložbe prevedeni na 17 jezika i kao takvi mogu se pronaći na internetskoj stranici. Izložba se upravo prevodi  na hrvatski jezik što će biti dovršeno tijekom 2021. g. i bit će postavljena najprije na Internet, a potom će biti načinjeni i panoi za izlaganje u crkvenim prostorima.  

Za nas Hrvate može biti čast što je u izložbu uvršteno i naše euharistijsko čudo iz Ludbrega zahvaljujući intervenciji isusovca p. Božidara Nagya koji je početkom 2006. g. poslao informativne materijale Karlu i njegovim suradnicima. Sam je Karlo želio posjetiti Ludbreg, ali ga je još iste godine Bog pozvao k sebi pa nije mogao ostvariti tu svoju želju.

Gledajući ovu izložbu koju je bl. Karlo tako lijepo organizirao, prikazao i ilustrirao, jedna nam se misao imperativno nameće: od svih tih euharistijskih čudesa NAJVEĆE ČUDO JEST BL. KARLO SAM !!!

Da jedan dječak u dobi od samo 11 godina dolazi na ideju da pokrene izložbu o euharistijskim čudesima, te ustraje na njezinu pripremanju više od dvije godine, svjedoči kolika je bilo njegova velika vjera i ljubav u Isusovu prisutnost u Euharistiji!  Imajmo na umu da nitko unutar Katoličke Crkve kroz cijelu njezinu povijest počevši od papa, kardinala, biskupa do svećenika, redovnika i pobožnih vjernika laika nije došao na takvu ideju da organizira jednu takvu izložbu, nego nju pokreće jedan jedanaestogodišnji dječak!!! I k tome s kakvim uspjehom! Kud ćete većega euharistijskog čuda od toga „živoga čuda“ jednog dječaka koji ovako duboko doživljava otajstvo Euharistije i Kristovu nazočnost  u njoj i koji kroz tu izložbu želi što više vjernika privući Euharistijskom Spasitelju!  A taj njegov poziv postaje sada još aktualniji nakon njegove beatifikacije kada je Crkva i službeno priznala njegovu svetost i vrijednost svega onoga što je dobroga činio u svome kratkom zemaljskom životu od čega je sigurno najvrjednija ova Izložba o euharistijskim čudesima.

Pozivamo vas stoga da sada posjetite i razgledate ovu izložbu bl. Karla! Dok još nemamo hrvatskog prijevoda, odaberite jezik koji najbolje razumijete.

www.miracolieucaristici.org