PROJEKT „PUT K SUNCU“

Informativno-odgojno-natjecateljski projekt „Put k Suncu“  ima za cilj promicanje humanih, moralnih i vjerskih vrijednosti koje je živio i promicao Blaženi Ivan Merz.

Informacije o bl. Ivanu Merzu

Dr. Ivan Merz (1896.-1928.), sada i Blaženik Katoličke Crkve, bio je hrvatski prosvjetni djelatnik, laik-svjetovnjak. Živio je i djelovao u Zagrebu od 1922. do 1928. Za vrijeme svoga kratkog života posebno se istaknuo na području odgoja mladeži, kako unutar škole gdje je predavao tako još više u izvanškolskim aktivnostima. Studirao je u Beču a diplomirao je  književnost na Sorboni u Parizu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog Sveučilišta radnjom iz francuske književnosti. Predavao je francuski i njemački jezik na gimnaziji u Zagrebu. Sve svoje slobodno vrijeme posvetio je odgoju mladeži  u tadašnjim vjerskim odgojnim organizacijama za mladež, posebice u Hrvatskom Orlovstvu.  Za velike zasluge koje je stekao na području humanog i kršćanskog odgoja i obrazovanja mladeži, te uzornog kršćanskog života, Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženikom Katoličke Crkve u njegovom rodnom mjestu u Banjoj Luci 22. VI. 2003. god. Ime, lik i djelo dr. Ivana Merza u međuvremenu nadilazi granice Hrvatske i već se širi po drugim zemljama (posebice u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i na Filipinima).

Osnovna škola „Dr. Ivan Merz“ u Zagrebu, koja je pokrenula ovaj odgojno-natjecateljski projekt i svake godine će ga ostvarivati ostvaruje ga u suradnji s Postulaturom Ivana Merza i Udrugom „Put k Suncu“. Sama škola je inače posebno povezana s bl. Ivanom Merzom jer je u njezinoj zgradi, koja je tada bila bolnica, on proveo dva posljednja tjedna svoga zemaljskog života i tu je i umro u svojoj 32. godini 10. svibnja 1928.)

Zašto ime projektu „Put k Suncu“?

Nakon smrti bl. Ivana Merza predstavnici brojne mladeži kojoj je on bio odgojitelj, uzor i primjer donijeli su mu na grob vijenac s vrpcom na kojoj je pisalo: „Hvala Ti, Orle Kristov, što si nam pokazao Put k Suncu!“ Pod tim „putom“ podrazumijevaju se sve one opće ljudske, moralne, kulturne i vjerske vrijednosti koje je živio i naučavao bl. Ivan Merz i pokazao je da je moguće ostvariti jedan smisleni i uspješan život što je cilj svakog pravog odgoja. (Ova se vrpca s natpisom sačuvala do danas i čuva se u muzeju bl. Ivana Merza u Zagrebu.)

Proglašavajući ga blaženikom Katoličke Crkve Papa Ivan Pavao II. u svome je govoru u Banjoj Luci rekao i ove riječi: „Ime Ivana Merza značilo je za cijeli jedan naraštaj mladih PROGRAM ŽIVOTA I RADA. Ono to mora biti i danas.“

Karakteristike projekta

Odobrenje od Agencije za odgoj i obrazovanje za održavanje natjecanja i ostvarivanja Projekta put k Suncu

Projekt obuhvaća godišnja natjecanja iz nekoliko kategorija a održava se prigodom proslave Dana škole „Dr. Ivan Merz“ u Zagrebu koji se slavi 10. svibnja (Dan smrti bl. Ivana Merza i ujedno njegov crkveni blagdan). Natjecanje se ostvaruje u korelaciji s predmetima vjeronauk, hrvatski jezik i književnost, informatika, likovna kultura i tjelesno-zdravstvena kultura. Za realizaciju ovoga projekta dobiveno je odobrenje od Gradskog Ureda za obrazovanje i od Agencije za odgoj i obrazovanje.

Program projekta

  1. Natjecanje u znanju o bl. Ivanu (vjeronauk). – Provodi se u ekipi od četiri učenika. Školsko natjecanje priprema sam vjeroučitelj na temelju literature objavljene o bl. Ivanu Merzu.
  2. Literarno natjecanje. Za natjecanje u prozi predviđen je esej na temu lika, djela i tekstova-misli bl. Ivana Merza. Za natjecanje u poeziji traži se pjesma koja na osoban, lijep i kvalitetan način promišlja lik i djelo bl. Ivana.
  3. Računalno natjecanje odnosi se:  a) na suvremenu i maštovitu prezentaciju u power pointu o Blaženikovu liku i djelu;  b) na izradu digitalnih fotografija povezanih sa životom i djelovanjem bl. Ivana.
  4. Likovno natjecanje u obliku crteža, slike ili plakata povezanih s bl. Ivanom Merzom treba biti maštovito i originalno.
  5. Sportsko natjecanje u raznim disciplinama održava se u Osnovnoj školi „Dr. Ivan Merz“.

Pobjednicima u svih ovih pet kategorija dodjeljuju se nagrade u obliku diploma, pokala, medalja, knjiga i nagradnih putovanja. Na temelju iskustava projekt će se svake godine usavršavati i proširivati kako bi mogao biti ponuđen što većem broju škola i učenika.

Prvo ostvarenje projekta u 2009.

U mjesecu svibnju 2009. godine po prvi puta je uspješno realiziran ovaj godišnji projekt-natjecanje u Osnovnoj školi „Dr. Ivan Merz“ u Zagrebu koja ga je i pokrenula. Detaljnije informacije o tome nalaze se u izvještaju škole o održanoj manifestaciji.