2. veljače 2021.

IZLOŽBA
O EUHARISTIJSKIM ČUDESIMA

REMEK-DJELO BL. KARLA

U svome kratkom, meteorskom životu osim primjera svoga svetačkog života, bl. Karlo nam je ostavio jedno jedinstveno djelo koje izaziva divljenje cijeloga katoličkog svijeta: Izložbu euharistijskih čudesa priznatih od Crkve. Tijekom povijesti u raznim zemljama katoličkoga svijeta događala su se čudesa povezana s Euharistijom kojima je Bog potvrđivao stvarnu nazočnost Isusa Krista pod prilikama kruha i vina. Crkva je sva ta čudesa pomno proučavala i većinu od njih priznala kao stvarna jer su imala za cilj da pobude u narodu veće štovanje sakramenta Euharistije i Kristove nazočnosti među nama.

Kako je već od najranije mladosti bl. Karlo bio štovatelj presv. Euharistije (sa sedam godina je po svojoj želji uz dopuštenje mjesnog biskupa primio prvu sv. Pričest) i kad mu je bilo 11 godina došao je na ideju da organizira izložbu o euharistijskim čudesima. Poticaj i nadhanuće za to dobio je u ljetu 2002. god. u Riminiju kad je koncem kolovoza sudjelovao na poznatom godišnjem katoličkom susretu angažiranih vjernika laika iz Italije i cijeloga svijeta. Karlo je ondje vidio jednu izložbu i onda mu je došla ideja da priredi izložbu o euharistijskim čudesima koje je Crkva priznala. I po povratku iz Riminija odmah se latio posla u čemu su mu pomagali i njegovi roditelji. Najprije je počeo prikupljati podatke o euharistijskim čudesima koja su se dogodila tijekom povijesti, a koja potvrđuju prisutnost Isusa Krista u sakramentu Euharistije.

Tijekom dvije godine rada bl. Karlo je uspio prikupiti dokumentaciju od oko 140 euharistijskih čudesa. Sav taj materijal tehnički je sredio na velikim panoima prikladnima za izlaganje. Izložba je prvi puta bila predstavljena javnosti  u Rimu u mjesecu listopadu 2005. g. u crkvi sv. Karla Boromejskog (Via del Corso) blizu Hrvatskog zavoda i crkve sv. Jeronima. Paralelno s izložbom objavljena je i knjiga u kojoj su predstavljena sva ta euharistijska čudesa u umanjenom obliku. Naknadno su slike i tekstovi izložbe postavljeni i na Internet i prevedeni na mnoge svjetske jezike. Izložba je prisutna po cijelome katoličkom svijetu u desecima tisuća katoličkih župa. Godine 2022. g. prevedena je također i na hrvatski jezik zahvaljujući posebnom zalaganju gospođe Marije Boras i njenih suradnika. I štovatelji bl. Karla mogu  je već sada posjetiti na poveznicama ispod ovoga teksta. Euharistijska čudesa svrstana su po zemljama prema abecednom redu.

Zahvaljujući zalaganju isusovca p. Božidara Nagya koji je stjecajem slučajnih okolnosti bio prvi Hrvat koji je posjetio izložbu kad je ona prvi puta bila postavljena u Rimu u listopadu 2005. g., u izložbu je naknadno, još za života bl. Karla bilo uvršteno i naše hrvatsko  euharistijsko čudo iz Ludbrega. Sam je bl. Karlo, nakon što je primio materijale koje mu je poslao p. Božidar Nagy početkom 2006. g.,  zaželio posjetiti Ludbreg, ali ga je još iste godine Bog pozvao k sebi pa nije mogao ostvariti tu svoju želju.

Gledajući ovu izložbu koju je bl. Karlo na tako iznenađujući način zamislio, organizirao i priredio za izlaganje, jedna nam se misao imperativno nameće: od svih tih euharistijskih čudesa u stvari NAJVEĆE ČUDO jest bl. Karlo sam!!! Da jedan dječak u dobi od samo 11 godina dolazi na ideju da pokrene izložbu o euharistijskim čudesima, te ustraje na njezinu pripremanju više od dvije godine, svjedoči kolika je bilo njegova velika vjera i ljubav u Isusovu prisutnost u Euharistiji!  Imajmo na umu da nitko unutar Katoličke Crkve kroz cijelu njezinu povijest počevši od papa, kardinala, biskupa do svećenika, redovnika i pobožnih vjernika laika nije došao na takvu ideju da organizira jednu takvu izložbu, nego nju pokreće jedan jedanaestogodišnji dječak!!! I k tome s kakvim uspjehom! Kud ćete većega euharistijskog čuda od toga „živoga čuda“ jednog dječaka koji ovako duboko doživljava otajstvo Euharistije i Kristovu nazočnost  u njoj i koji kroz tu izložbu želi što više vjernika privući Euharistijskom Spasitelju!  A taj njegov poziv postaje sada još aktualniji nakon njegove beatifikacije 2020. g. kada je Crkva i službeno priznala njegovu svetost i vrijednost svega onoga što je dobra činio u svome kratkom zemaljskom životu, od čega je sigurno najvrjednija ova izložba o euharistijskim čudesima.

Pozivamo vas stoga da posjetite i razgledate ovu izložbu bl. Karla koju imamo sada i u hrvatskom prijevodu.  Na ostalim jezicima možete je naći na ovoj poveznici: 

www.miracolieucaristici.org

IZLOŽBA EUHARISTIJSKIH ČUDA

ARGENTINA

AUSTRIJA

BELGIJA

EGIPAT

FRANCUSKA

HRVATSKA

ITALIJA

KOLUMBIJA

MARTINIK

MEKSIKO

NIZOZEMSKA

NJEMAČKA

PERU

POLJSKA

PORTUGAL

REUNION

ŠVICARSKA

ŠPANJOLSKA

VENEZUELA

ČUDESNE PRIČESTI

GOSPA I EUHARISTIJA

MISTIČNI SVECI I EUHARISTIJA