PAVAO KOLARIĆ, D.I.

PAVAO  KOLARIĆ

Bjelovar 1838. – Rim, 1862.
mladi hrvatski isusovac – bogoslov
živio i umro na glasu svetosti

P. PIETRO RAGAZZINI, D.I. – Pavao Kolarić, životopis (PDF)

VIJESTI

Ime Pavla Kolarića današnjoj široj hrvatskoj katoličkoj javnosti potpuno je nepoznato. O njemu se samo po imenu znalo nešto i to među hrvatskim isusovcima čijem je redu Pavao pripadao jer je na času smrti položio isusovačke zavjete i umro kao isusovac. A radi se o jednom hrvatskom mladiću sveta života koji bi sigurno bio već proglašen blaženim da su bile drugačije društveno-povijesne i crkvene okolnosti u vremenu u kojem je živio. Tko je bio Pavao Kolarić? Evo njegovih osnovnih biografskih podataka.

Biografski podaci o Pavlu Kolariću

Pavao je rođen  26. 1. 1938. g. u Bjelovaru u obitelji Andrije i Marije Kolarić koji su osim Pavla imali još tri sina. Kršten je u tadašnjoj bjelovarskoj župnoj crkvi sv. Terezije (danas katedrala biskupije). Nakon Pavlova rođenja njegova se obitelj preselila u obližnje mjesto Veliko Trojstvo gdje je otac Andrija bio krčmar, a kasnije i općinski načelnik. Nakon završetka gimnazijskog školovanja, te potaknut propovijedima isusovca p. Basilea za vrijeme pučkih misija u Zagrebu 1854., Pavao je osjetio poziv za svećenički stalež. Primljen je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište na Kaptolu. Ondje se istaknuo kao uzoran i pobožan bogoslov. Na preporuku poglavara zagrebački nadbiskup kardinal Juraj Haulik šalje ga u jesen 1857. na nastavak studija teologije u Rim na Papinsko sveučilište Gregorijanu. Stanuje u Germanicumu, njemačko mađarskom zavodu u kojem su imali pravo studirati i hrvatski kandidati za svećeništvo.  Ondje je odmah bio zapažen kao jedan od najtalentiranijih studenata. Posljednje dvije godine prije svoje smrti ozbiljno je počeo razmišljati da postane redovnik i uđe u isusovački red. U petoj godini studija obolio je od tada još neizlječive bolesti tuberkuloze. Njegovi poglavari isusovci u Germanicumu, vidjevši neizbježnost njegove smrti uz suglasnost samoga Pape Pija IX. dopustili su mu polaganje isusovačkih zavjeta na času smrti. Preminuo je kao isusovac na glasu svetosti 22. ožujka 1862. i pokopan je u kripti crkve San Macuto u Rimu (danas u Kolegiju Belarmino) pokraj crkve sv. Ignacija u kojoj se nalazi grob još jednog hrvatskog isusovca, p. Bartola Kašića, pisca prve hrvatske gramatike.

Isusovci drugih nacionalnosti odlučili objaviti Pavlovu biografiju 

Pod velikim dojmom Pavlova svetoga života i svetačke smrti njegovi rimski isusovački poglavari, inače „stranci“ (Belgijanac, Nijemac, Talijan)  željeli su svakako sačuvati spomena na ovoga hrvatskog mladog isusovca sveta života te su odlučili da se o njemu napiše biografija. Taj je posao obavio odmah nekoliko mjeseci nakon Pavlove smrti, njegov prefekt studija isusovac p. Pietro Ragazzini. Tu je Pavlovu biografiju, koja broji čak stotinu stranicu, sljedeće 1863. godine tiskom objavila u Rimu poznata isusovačka izdavačka kuća La Civilta Cattolica. Nakon tri godine Pavlova biografija prevedena je na njemački jezik i objavljena je u Njemačkoj 1866.

Petar Barbarić, budući hrvatski  blaženik, prevodi biografiju Pavla Kolarića na hrvatski

Trideset godina nakon smrti Pavla Kolarića travnički sjemeništarac Petar Barbarić (1874.-1897.), za kojega je pri kraju postupak da bude proglašen blaženim, oduševljen Pavlovim svetačkim primjerom na kojem se nadahnjivao za svoj svetački život, samoinicijativno s talijanskog jezika preveo je njegovu biografiju na hrvatski.

Unatoč tome šta ta Pavlova biografija nije tada bila tiskom objavljena, spomen na Pavla u obliku leksikografskih podataka ušao je i u poznatu veliku Spomenicu Znameniti i zaslužni Hrvati koja je objavljena 1925. g. prigodom proslave tisućite obljetnice Hrvatskog kraljevstva.

Petar Barbarić po drugi puta spašava Pavla od zaborava

Ime, osoba i svetački život Pavla Kolarića vjerojatno bi bili potonuli u crkveno-povijesnu anonimnost da ga nije iz tog zaborava  po drugi puta izvukao i spasio njegov duhovni prijatelj i štovatelj, sada već časni sluga Božji Petar Barbarić, čija se beatifikacija očekuje. Evo, kako se to zbilo. Kada sam 2003. godine imenovan za vicepostulatora kauze sluge Božjega Petra Barbarić morao sam se detaljno pozabaviti sa svim spisima i dokumentima njegova procesa za beatifikaciju. Među tim spisima nije bio Barbarićev prijevod Pavlova životopisa. Tek nakon pet godina 19. ožujka 2008. pronašao sam ga gotovo slučajno sa svim ostalim Petrovim originalnim rukopisima u Generalnoj Postulaturi isusovačkog reda u Rimu.

Nakon ovoga otkrića sve me je više zainteresirao lik Pavla Kolarića pa sam nastavio istraživanje i tako sam pronašao mnoge dokumente o Pavlu u Arhivu rimskoga Zavoda Germanicuma u kojem je Pavao kao student teologije proveo pet posljednjih godina svoga života i u kojem je umro. No najvrjednije što sam pronašao bio je veliki spis od preko 200 stranica što ga je rukopisom na latinskom jeziku napisao njegov duhovnik p. Franz Huber odmah nakon Pavlove  smrti.   Bio je to opširan prikaz Pavlova svetačkog lika i duhovnosti. Iz samoga teksta može se zaključiti da su odmah nakon njegove smrti njegovi zavodski poglavari prikupljali materijale i dokumente za pokretanje njegova postupka za beatifikaciju jer su bili pod velikim dojmom njegova uzornog života i još više njegove svetačke smrti. Taj dragocjeni spis objavljuje se u ovoj knjizi sada po prvi puta u latiničnom originalu i hrvatskom prijevodu.

Nastojanje da se spomen na svetački život Pavla Kolarića što više sačuva dobiva još više na svojoj vrijednosti i uvjerljivosti kad se ima na umu ovo: uprava tadašnjega kolegija Germanicuma u kojem je živio i umro Pavao bila je međunarodna, sastavljena od isusovaca iz nekoliko naroda. Rektor je bio p. Augustin Delacroix-Belgijanac,  prefekt studija p. Pietro Ragazzini-Talijan, duhovnik p. Franz Huber-Nijemac, ekonom Pater Cerutti-Talijan. Bez ikakve podrške ili intervencije iz domovine ovi „stranci“ učinili su sve da se uspomena na jednog Hrvata, mladića sveta života trajno sačuva!

To dokazuje i ovaj jedinstveni, originalni događaj koji do sada nisam nigdje susreo u životopisima svetaca, a opisuje ga p. Ragazzini na kraju Pavlova životopisa. Pod dojmom Pavlova svetačkog života i smrti, a odmah nakon njegove sahrane na povećoj pergameni ispisali su poglavari Germanicuma sve Pavlove vrline njegova svetačkog života. Stavili su je u staklenu tubu, zapečatili je i nakon dva dana ponovno su sišli u kriptu gdje Pavao bio sahranjen. Otvorili su lijes i stavili su tubu s pergamenom uz njegovo tijelo s nakanom da budućim naraštajima, pogotovo ako i kada dođe do procesa Pavlove beatifikacije, bude još jedno svjedočanstvo njegovih suvremenika o njegovoj svetosti.  

Mnogi će se možda pitati zašto se nakon Pavlove smrti i tolikih sačuvanih svjedočanstava o njegovoj svetosti nije nastavio postupak za njegovu beatifikaciju. O razlozima i okolnostima koji to tada nisu omogućili  opširnije se govori u trećem dijelu ove knjige.

Zahvala prof. Petru Uškoviću

Na kraju izražavam veliku zahvalnost  prof. Petru Uškoviću kojega sam kao vrsnog latinistu, što mu je i profesija, bio zamolio da prevede s latinskog na hrvatski spis p. F. Hubera o Pavlovu svetačkom životu. On se spremno odazvao i obavio taj posao, ali nije ostao samo kod toga. Kako je i njega oduševio život ovoga svetoga hrvatskog mladića, s puno elana i mara potrudio se da se sva dostupna dokumentacija o Pavlu, koja je već postojala, a on ju je još nadopunio mnogim  novim otkrićima, objavi. Tako je uz njegovo stručno jezično sudjelovanje te popratnu organizacijsku, tehničku i financijsku pomoć konačno objavljena biografija Pavla Kolarića u povodu 160. obljetnice Pavlove smrti. Knjigu je objavio  Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove  2022. pod naslovom:  „Pavao Kolarić – velikan na glasu svetosti“. Najvažnije dijelove te knjige, u koji se uklapa i s talijanskog na hrvatski prevedena biografija Pavla Kolarića naći ćete na ovoj Pavlovoj web.

Za poželjeti je da ova knjiga sadašnjem naraštaju našega naroda otkrije duhovnu veličinu Pavla Kolarića i ujedno potakne odgovorne da pokrenu postupak za njegovu beatifikaciju koju su željeli njegovi suvremenici, posebice zavodski poglavari, kako se to vidi iz sve dokumentacije koja je donesena u ovoj knjizi.

Božidar Nagy, D.I.

Knjiga “Pavao Kolarić – Velikan na glasu svetosti” može se naručiti putem e-mail adrese: petar.uskovic@gmail.com ili na broj 091 135 5169. Cijena je 20€ + troškovi poštarine.