Životni put Blaženog Ivana Merza

Blaženi Ivan Merz rodio se u Banjoj Luci  16. XII. 1896. god.  Odgajan je u liberalnoj sredini. Gimnaziju s maturom završava 1914. god. u Banjoj Luci. Po želji roditelja kroz tri mjeseca pohađa Vojnu  akademiju,  a potom započinje  studij prava u Beču. Prvi svjetski rat prekida  mu studij. Mobiliziran je i poslan na bojište. Proživljava sve strahote rata na fronti u Italiji od 1916. do 1918. U susretu s patnjom i trpljenjem doživljava potpuno obraćenje Bogu. Nakon rata,  1919. nastavlja studij književnosti u Beču i potom studira u Parizu na Sorboni i Katoličkom institutu od 1920. do 1922. gdje već provodi svetački život. Iz Pariza piše majci: «Katolička vjera je moje životno zvanje.» Po završetku studija dolazi u  Zagreb  1922. g. i postaje profesor  francuskog jezika  i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je 1923. na Zagrebačkom  sveučilištu disertacijom pisanom na francuskom jeziku o utjecaju liturgije na francuske pisce.

Razmišljanjem, studijem,  a osobito u krvi i plamenu rata  dolazi  do spoznaje o istinitosti  kršćanske vjere. Potpuno se dariva Kristu  načinivši kao laik zavjet vječne čistoće. Sve svoje slobodno vrijeme  posvećuje odgoju  hrvatske mladeži  u katoličkoj organizaciji “Hrvatski  Orlovski Savez” kojoj je dao geslo  “Žrtva – Euharistija -Apostolat”. Kao katolički intelektualac  i Bogu posvećeni laik riječju i perom  oduševljava mlade  i odrasle za Krista i Crkvu.  Jedan je od prvaka liturgijske obnove  među Hrvatima.  Sistematski u  Hrvatsku uvodi   Katoličku Akciju Pape Pija XI. Glavna njegova karakteristika kao katoličkog intelektualca  jest ljubav i odanost prema Crkvi i Kristovu namjesniku, Papi što je nastojao usaditi kod svih s kojima je saobraćao. Premda mlad i kao laik  smatran je  “stupom Crkve” u Hrvatskoj. Živi svetačkim životom prožetim posebnim štovanjem Euharistije koju svakodnevno prima u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu koja je bila središte njegova duhovnog života.

Svojim apostolskim radom i svojom opsežnom spisateljskom djelatnošću u katoličkom tisku ostavio je dragocjenu duhovnu  baštinu  koja  je postala izvor nadahnuća  budućim naraštajima. Namjeravao je osnovati svjetovni institut – zajednicu laika koji bi radili za Krista i Crkvu. Nakon njegove smrti  ovu je zamisao po njegovu nadahnuću djelomično ostvarila Marica Stanković  osnovavši  žensku Zajednicu Suradnica Krista Kralja kao prvi svjetovni institut u Hrvatskoj.

Blaženi Ivan Merz je bio čovjek  žive vjere, iskrene molitve,  samoodricanja, dnevne Pričesti,  adoracije,  predanog trpljenja,  široke naobrazbe, bliz ljudima i svakom je čovjeku iskazivao  kršćansku ljubav. Na samrti je prikazao Bogu  svoj život  kao žrtvu  za hrvatsku  mladež. Umro je u Zagrebu  10. svibnja 1928.g. u 32. godini  života,  na glasu svetosti. Njegov svetački primjer i njegova žrtva života donijeli su obilne plodove,  jer su mnogi mladi nastavili ostvarivati njegovu duhovnu  baštinu kako to svjedoči i natpis s vijenca koji su mu mladi postavili na grob: «HVALA TI ORLE KRISTOV ŠTO SI NAM POKAZAO PUT K SUNCU». Grob mu se nalazi u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, kamo je posljednjih šest godina života svakodnevno dolazio na sv. misu i sv. Pričest.  Brojne milosti i uslišanja dogodili su se po njegovu zagovoru.

Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je  blaženim u Banjoj Luci 22. lipnja 2003. i postavio ga je, napose mladima i vjernicima laicima, za uzor kršćanskog života. Na beatifikaciji bl. Ivana Merza papa je rekao i ove riječi: «Njega vam želim dati kao  svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti… On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima… Ime Ivana Merza za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas!»

Papa Benedikt XVI. u svojoj apostolskoj pobudnici „Sacramentum Caritatis“ (2007.) uvrstio je našega bl. Ivana, jedinog od hrvatskih blaženika i svetaca, među 18 najvećih svetaca Crkve koji su se istaknuli u štovanju Euharistije i postavio ga je zajedno s njima cijeloj Crkvi kao uzor euharistijske pobožnosti (SC 94)! To je još jedno priznanje svetosti i duhovne veličine hrvatskog blaženika Ivana Merza.

Sve o blaženom Ivanu Merzu može se naći na Internet-adresi: www.ivanmerz.hr

Dobivena uslišanja i milosti po zagovoru bl. Ivana Merza javite na: POSTULATURA IVANA MERZA, 10000-Zagreb, Trg Kralja Tomislava 15

tel. i fax: 01-4922.092

e-mail: postulatura@ivanmerz.hr