UDRUGA "PUT K SUNCU" – Statut

Da bi se projekt „Put k Suncu“ mogao što bolje održavati i dalje razvijati u Zagrebu je 2009. g. utemeljena Udruga pod nazivom „Put k Suncu“ koja pomaže ostvarivanje samoga projekta i promiče poznavanje lika i djela bl. Ivana Merza. U nastavku donose se samo neki dijelovi iz Statuta same udruge:

DIJELOVI STATUTA UDRUGE

„PUT K SUNCU“

I.  OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; …..

Članak 2.

Naziv Udruge je: PUT K SUNCU.

Skraćeni naziv Udruge je: SUNCE.

Sjedište Udruge je: u Zagrebu, Račkoga 4.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga PUT K SUNCU je katolička udruga.

PUT K SUNCU ( u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitna pravna osoba.

Mjerodavna crkvena vlast za Udrugu je Hrvatska biskupska konferencija.

Udruga ima svoga duhovnika – svećenika rimokatoličke Crkve.

Zaštitnik Udruge je hrvatski blaženik Ivan Merz.

Međunarodna suradnja Udruge odvija se u skladu sa Zakonom.

II.  CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

– promicanje ispravne ljestvice vrednota i zdravog života kod djece i mladeži na području Grada Zagreba i Hrvatske ;

– uspostava takvog sustava izobrazbe i etičkog odgoja, koji će stvarati najpovoljnije uvjete za skladni duhovni, psihofizički razvoj i strukovni razvoj mlade osobe  kao člana ljudske obitelji;

– izjašnjavanje o važnim socijalno – etičkim pitanjima u društvu; u duhu općeljudskog morala, kako ga tumači Katolička crkva.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

– promicanje lika i djela hrvatskog blaženika dr. sc. Ivana Merza;

– organizacija slobodnog vremena mladeži u neobaveznom druženju i kroz kreativno poticajne programe;

– organizacija kreativnih radionica i natjecanja u svrhu promicanja duhovnosti, posebno ignacijanske koju je preferirao bl. Ivan Merz;

– organizacija i sudjelovanje na duhovnim vježbama, obnovama, susretima, radionicama i tečajevima;

– organizacija predavanja, tečaja i seminara o vjerskim, moralnim, odgojnim, socijalno – etičkim, kulturnim, edukativnim pitanjima;

– poticati i organizirati karitativnu djelatnost članova kao bitnu sastavnicu duhovnog života i služenja u ljudskoj obitelji;

– izdavanje publikacije iz područja djelovanja Udruge;

– organizacija susreta, priredaba, smotri, izložbi i drugih oblika ljudskog stvaralaštva;

– organizacija izleta u trajanju do 2 dana i drugih oblika druženja rekreacije i odmora;

– upoznavanje hrvatske i svjetske baštine;

– poticanje ekološke svijesti i organizacija ekoloških akcija;

– briga o duhovnom i materijalnom statusu članova;

– izjavama i nastupima u javnosti promicati svrhu Udruge i izjašnjavati se o važnim socijalnim i etičkim pitanjima;

– suradnja s ostalim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu;

– pripremanje i služenje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jednostavnih jela svojim članovima u prostorijama Udruge;

Udruga će se baviti i inim djelatnostima što pridonose  ispunjenju njenih svrha i zadaća.