Danica Širola

16. ožujka 2022.

Zora i Danica Širola na primanju sakramenta Prve Pričesti, 1908. godine

Pramen kose Danice Širole odrezan prije sahrane
Dio haljine Danice Širole u kojoj je umrla

Osmrtnica Danice Širole