Put k Suncu

15. siječnja 2021.

PUT K SUNCU 2019.
10. OBLJETNICA – 2009. – 2019.

Pitanja i odgovori za natjecanje iz kategorije “ZNANJE”

Z N A NJ E

Pitanja  koja će biti na testu i  odgovori  za komisiju koja će
provjeravati njihovu točnost.

1. BIOGRAFIJA  Bl. IVANA MERZA

 1. Gdje i kada je rođen bl. Ivan?

U Banjoj Luci, 16. prosinca 1896.

 • U kojim gradovima je bl. Ivan studirao?

U Beču i Parizu

 • Iz Pariza bl. Ivan pisao je svojoj majci pismo u kojem je naveo jednu rečenicu u kojoj kaže što je njegovo zvanje. Kako glasi ta rečenica?

Katolička vjera je moje životno zvanje.

 • Bl. Ivan je sudjelovao u Prvom svjetskom ratu od koje do koje godine?

Od 1916. do 1918.

 • Što je bl. Ivan bio po profesiji, koje mu je bilo zanimanje? –

Bio je profesor francuskog i njemačkog jezika u  Gimnaziji.

 • Kako se zvala katolička organizacija za mladež u kojoj je bl. Ivan bio tajnik i glavni idejni vođa?

Hrvatski Orlovski Savez 

 • Koje je geslo bl. Ivan dao toj organizaciji?

Žrtva – Euharistija – Apostolat.

 • Gdje i kada je bl. Ivan umro?

U Zagrebu, 10. svibnja 1928. g.

 • Gdje i koje godine je Papa Ivan Pavao II. proglasio bl. Ivan blaženikom Katoličke crkve?

U Banjoj Luci, 2003. g.

 1.  Kojih je pet naziva Papa dao bl. Ivanu na dan njegove beatifikacije u Banjoj Luci?

Svjedok – zaštitnik – suputnik – uzor – primjer.

 1.  Na koji se dan svake godine slavi blagdan bl. Ivana Merza?

10. svibnja.

2. MISLI BL. IVANA MERZA

12. Ovaj je život samo kratka

 – priprava za vječnost.

13. Život nije uživanje

 – nego žrtva.

14. Pričest je

 – izvor života.

15. Srce Isusovo, tebi

 – posvećujem svoj život.

16. Najveća stvar koja postoji na svijetu

 – jest sv. Crkva.

17. Srž svakoga apostolata mora biti

 – borba protiv grijeha.

18. Boga nikada zaboraviti! Neprestano težiti

 – za sjedinjenjem s njime.

19. Kada vam bude u životu teško molite Gospinu krunicu i

 – ona će vas utješiti.

20. Život mi je bio Krist

 – a smrt dobitak.

21. Očekujem milosrđe Gospodinovo i

 – vječno posjedovanje Srca Isusova.

22. Moja je duša postigla cilj

 – za koji je stvorena.

23. Navedi prve dvije kitice Himne bl. Ivana Merza:

Ivane, o mužu vrli,
ti si Božji nama dar.
Zbog vrlina neumrlih
uzdignut si na oltar.

Mladima si uzor sveti
u toj borbi životnoj.
U zlu svakom što im prijeti
zagovor im pruži svoj.

3. CRKVE, KAPELE, DRUŠTVA, UMJETNINE  BL. IVANA MERZA

Učenik-natjecatelj izabire od svake skupine samo jedan naslov i stavlja ga u test.

24. Crkve posvećene bl. Ivanu Merzu

Vidi Ap. Kr.: str. 227 – 230

         Župna crkva bl. I. Merza u Slatini (Požeška biskupija)

         Župa bl. I. Merza u Zagrebu, Špansko-Oranice

         Filijalna Crkva bl. I. Merza u župi Čemerno (Ljubina) BiH

         Hrvatska katolička Misija bl. I.Merza u Astoriji, New York

         Hrvatska katolička Misija bl. I. Merz, Esslingen, SR Njemačka

25. Kapele

         Kapela bl. I. Merza Donje Ledenice (Gradačac) BiH

         Kapela bl. I. Merza Velika Vinica, (Hercegovina) BiH

         Kapela bl. I. Merza, Studentski Dom Dr. Franjo Tuđman, Split

         Kapela Hrasno u Hercegovini – BIH,

         Kapela bl. I. Merza, na Monte Lefre (1300 m) blizu Trenta, Italija

26. Domovi  i Centri koji nose ime „Bl. Ivan Merz“ :

         Dom hrvatskih hodočasnika „Bl. Ivan Merz“ – Rim, Italija

         Centar bl. Ivana Merza s kapelom u Marikina, Filipini

         Studijska čitaonica „Dr. Ivan Merz“ – Gradska Knjižnica Zagreb,                                                                                     (Starčevićev trg br. 6)

         Centar za mladež – Hrvatska župa Karaševo – Rumunjska

         Dom bl. Ivana Merza – Mali Lošinj

         Dvorana bl. Ivana Merza, župa sv. Josipa Trešnjevka

         Dvorana bl. Ivana Merza, župa Donja Lomnica

27. Škole

         Osnovna škola „Dr. Ivan Merz“ – Zagreb

         Gimnazija „Bl. Ivan Merz“ – Banja Luka, BiH

28. Udruge i zajednice koje nose ime bl. Ivana Merza

         Humanitarna udruga bl. Ivan Merz za pomoć učenicima – Split

         Katolička udruga mladih «Bl. Ivan Merz» – Kaštela – Split
         Katolička udruga «Blaženi Ivan Merz» – KUBIM – Banja Luka
         Molitvena zajednica – Jelkovac, Zagreb

         Molitvena zajednica u Sesvetskom Kraljevcu

29. Sportski klubovi i udruge

         Tenis klub Ivan Merz u Zagrebu
Katolička odbojkaška liga „Bl. Ivan Merz“ – KOL-BLIM – Zagreb
         Klub gimnazijalaca „Ivan Merz“ – Sušak – Rijeka
Društvo “Dr. Ivan Merz” – Stocholm – Švedska
         Orijentacijski klub “Dr. Ivan Merz” – Zagreb
         Fitnis klub „Orlice“ – Župa bl. Ivana Merza, Zagreb
Osiguravajuće društvo ŽEA – Žrtva, Euharistija, Apostolat – Zagreb

30. Zgrade i mjesta u Zagrebu povezani s bl. Ivanom Merzom

         Starčevićev Dom, danas Gradska Knjižnica, Starčevićev trg br. 6, Zagreb nasuprot glavnog kolodvora) u kojem je bl. Ivan Merz stanovao sa svojim roditeljima od 1919. do 1928.

Bazilika Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u koju je bl. Ivan svakodnevno dolazio na sv. Misu.

Bogoslovsko sjemenište, Zagreb, Kaptol 29. Nekada je u toj zgradi bila smještena Nadbiskupska gimnazija kamo je svaki dan dolazio bl.

Ivan kao profesor i predavao đacima francuski i njemački jezik.

Djetićki Dom – Zgrada na Britanskom trgu br. 15 (nekada je to bio Pejačevićev trg) gdje je bilo sjedište Hrvatskog orlovskog saveza

(HOS) i kamo je često preko tjedna bl. Ivan dolazio kao tajnik Orlovske organizacije.

Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Račkoga 4. – To je zgrada bila nekada Bolnica u kojoj je bl. Ivan proveo posljednja dva tjedna svoga života i u kojoj je umro.

31. Spomen ploče  u mjestima koje je bl. Ivan Merz posjetio

         Vidi Ap. Kr.: str.247-249

         Župna crkva – Postira, otok Brač

         Župna crkva – Dol otok Brač

         Župna crkva – Brusje, otok Hvar

         Župna crkva – Grablje, otok Hvar

         Hotel Riva (bivši hotel „Kovačić“), otok Hvar

         Hotel Agava (bivši Pansionat Lederer), Opatija.

         Teološki fakultet i bogoslovija, Sarajevo, BiH (u hodniku po kojem je bl. I. Merz molio časoslov)

32. Ulice i trgovi koji nose ime po bl. Ivanu Merzu

Vidi Ap. Kr.: str.247-249

         Trg pred župnom crkvom u Brusju, otok Hvar

         Bjelovar – ulica

         Kaštel Gomilica – ulica

         Split – ulica

33. Kipovi bl. Ivana Merza

Ap.Kr. – str. 27, 63, 198, 242, 243

         Prvi kip izradio Slaven Miličević. Nalazi se u župi Presv. Trojstva u Prečkom

Drugi kip izrađen na Filipinima i nalazi se u Centru bl. Ivana u Marikini.

Treći kip izradio zagrebački umjetnik Petar Dolić  nalazi se u Hrvatskoj katoličkoj misiji bl. I. Merza u New Yorku

Četvrti kip pred župnom crkvom u Banjoj Luci gdje je bl. Ivan kršten. Rad poznatog akad. kipara Kuzme Kovačića

Kipovi iz drveta – rad Marije Rizvić iz Orubice u raznim crkvama.

34. Biste bl. Ivana Merza

Ap. Kr. – 179, 291, 234, 243

         Prva bista u Zagrebu u dvorištu Bazilike Srca Isusova – izradio Mladen Mikulin

         Druga bista –  Ante Brkić iz Čapljine  – Nalazi se u atriju biskupije Banja Luka, kopija u Domu hrv. hodočasnika u Rimu  i treća kopija u bivšem stanu bl. Ivana Merza u Zagrebu

Treća bista – u Kaštel Gomilica kraj Splita

Četvrta bista – ispred OŠ „Dr.Ivan Merz“ u Zagrebu – izradio Vid Vučak