1. veljače 2021.

BEATIFIKACIJA  KARLA  ACUTISA

Asiz, 10. listopada 2020.

Svečanost proglašenja blaženim Karla Acutisa održala se je u Asizu 10. listopada 2020. g. Obred je predvodio Kardinal Agostino Vallini, umirovljeni papinski vikar za grad Rim. Na Karlovoj beatifikaciji bili su nazočni njegovi roditelji, te desetgodišnji brat i sestra blizanci, koji su rođeni nakon njegove smrti! Može ih se vidjeti na slikama u prvoj klupi pred oltarom. U nastavku donosimo nekoliko linkova na tekstove i  na video svečanosti Beatifikacije:

VIDEO – Cijela svečanost Beatifikacije s komentarom uživo
na hrvatskom – prijenos Laudato TV

TEKST – Propovijed kard. A. Vallinija na Beatifikaciji
hrvatski prijevod

VIDEO – DJEČAK KOJEGA JE OSVOJIO KRIST
propovijed kard. Vallinija uživo s titlovima na hrvatskom

* * *

FOTOGRAFIJE S BEATIFIKACIJE

Klikom na slike možete ih povećati!

ULAZNA PROCESIJA PREMA BAZILICI SV. FRANJE GDJE JE ODRŽANA SVEČANOST BEATIFIKACIJE 10. LISTOPADA 2020.

* * *

SVEČANO OTKRIVANJE SLIKE BL. KARLA NA POČETKU
SV. MISE NAKON ŠTO JE KARDINAL VALINI U PAPINO IME IZREKAO SLUŽBENI PROGLAS DA JE KARLO ACUTIS
OD SADA NOVI BLAŽENIK KATOLIČKE CRKVE

* * *

NAKON SVEČANOG PROGLAŠENJA KARLA BLAŽENIM
NASTAVLJENA JE SVEČANA SV. MISA

POSVEĆENA NOVOM BLAŽENIKU 

* * *

RODITELJI BL. KARLA TE NJEGOVI BRAT I SESTRA BLIZANCI
(ROĐENI NAKON NJEGOVA ODLASKA U NEBO)
PRISUSTVUJU SVEČANOSTI BEATIFIKACIJE 

* * *

RODITELJI BL. KARLA DONOSE PRED OLTAR RELIKVIJAR
U KOJEM SE NALAZI SAČUVANO SRCE NJIHOVA SINA
I PREDAJU GA PREKO KARDINALA VALINIJA
CRKVI ZA JAVNO ČAŠĆENJE

* * *

OSIM U CRKVI BROJNI ŠTOVATELJI BL. KARLA
PRATILI SU OBRED BEATIFIKACIJE IZVAN BAZILIKE
NA OTVORENOM